Reservasjon mot automatisk frikort for helsetjenester

Du kan reservere deg mot automatisk frikort for helsetjenester. Da får du ikke frikort automatisk tilsendt i posten, verken for egenandelstak 1 eller 2. Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort (egenandelstaket).

​Det er opprettet en felles reservasjonsordning for frikort egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fyll ut og send skjemaet

​​«Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.07)» Bokmål

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Hvis du som har reservert deg ønsker å søke om frikort, må du fylle ut og sende skjemaet

​​«Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler (05-03.08)» Bokmål

til Helfo.

Når du søker om frikort, må du legge ved originale kvitteringer. Søknadsfristen er seks - 6 - måneder fra den datoen du nådde egenandelstaket. Dette gjelder også godkjente egenandeler for pasientreiser.

Oppheving av reservasjon

​Har du tidligere reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler, og ønsker å oppheve reservasjonen, må du fylle ut og sende skjemaet 

​​«Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.06)» Bokmål

til Helfo. Da vil du finne frikortet og vedtaksbrevet under tjenesten Frikort og egenandeler når du logger deg inn på helsenorge.no.