Reservasjon mot automatisk frikort for helsetjenester

Du kan reservere deg mot automatisk frikort for helsetjenester. Da får du ikke frikort automatisk når du har nådd egenandelstaket. Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort (egenandelstaket).

​Slik går du frem dersom du velger å reservere deg

Fyll ut og send skjemaet

​​«Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.07)» Bokmål

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Hvis du som har reservert deg ønsker å søke om frikort, må du fylle ut og sende skjemaet

​​«Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler (05-03.08)» Bokmål

til Helfo.

Når du søker om frikort, må du legge ved originale kvitteringer. Søknadsfristen er seks - 6 - måneder fra den datoen du nådde egenandelstaket. Dette gjelder også godkjente egenandeler for pasientreiser.

Slik går du frem dersom du vil oppheve reservasjonen

​Har du tidligere reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler, og ønsker å oppheve reservasjonen, må du fylle ut og sende skjemaet 

​​«Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.06)» Bokmål

til Helfo. Da vil du finne frikortet og vedtaksbrevet under tjenesten Frikort og egenandeler når du logger deg inn på Helsenorge.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Reservasjon mot automatisk frikort for helsetjenester. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 15. mai 2024 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/reservasjon-mot-automatisk-frikort-for-helsetjenester/

Sist oppdatert onsdag 15. mai 2024