Arbeidstaker for utenlandsk arbeidsgiver utenfor EU/EØS

​​​​​Hvis du som privatperson tar arbeid for utenlandsk arbeidsgiver i utlandet, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden.

Kvinne i trapp

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet.

Når du tar jobb i utlandet, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir medlem, bør du tegne en privat forsikring. Dette er viktig dersom du får behov for helsetjenester.

Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, les mer på nettsidene til NAV.

Eksempel

​Kristin har lyst til å jobbe som journalist i Australia, og tar jobb i en avis i Canberra. Dette betyr at hun ikke er medlem i norsk folketrygd. Hun har ikke rett på trygdeytelser fra Norge. Kristin må derfor undersøke om hun er omfattet av en australsk trygdeordning.