Arbeidstaker i EU/EØS-området

Hvis du som privatperson tar arbeid i et annet EU/EØS-land for utenlandsk arbeidsgiver, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden.

Person som fyller ut papirer

Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet – også innen Norden.

Hvis du er bosatt i Norge, men arbeider i et annet EU/EØS-land eller Sveits, bør du undersøke om du blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet som gir deg rett til rettighetsdokument S1 fra arbeidslandet. S1 dokumenterer rett til dekning av utgifter til helsetjenester mottatt i bostedslandet.

Innenfor Norden brukes ikke rettighetsdokument S1. Jobber du i et annet nordisk land og er bosatt i Norge, vil du ha helserettigheter her på lik linje med andre nordmenn.

Når du tar jobb i et annet EU/EØS-land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet, bør du vurdere å tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du trenger helsehjelp.

Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, les mer på nettsidene til NAV.

Eksempel

​Johan har lyst til å jobbe i Italia og får jobb som bartender på en bar i Roma. Han flytter til Italia for å jobbe. Dette betyr at han ikke er medlem i norsk folketrygd og derfor ikke har rett på trygdeytelser fra Norge i den perioden han jobber i Italia. Johan må derfor undersøke om han er omfattet av den italienske trygdeordningen.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Arbeidstaker i EU/EØS-området. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 4. januar 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-i-eu-eos-omradet/

Sist oppdatert tirsdag 4. januar 2022