Selvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØS

​Hvis du som selvstendig næringsdrivende etablerer virksomhet utenfor EU/EØS, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden.

Mann som leser i papirer

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet.

Når du tar jobb i et annet land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir medlem, bør du tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du for eksempel skulle bli syk.

Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd for dem som arbeider i utlandet, les mer på nettsidene til NAV.

Vær oppmerksom på at Norge har inngått en rekke trygdeavtaler med land utenfor EU/EØS. Du bør undersøke med NAV hvilken betydning dette får for medlemskapet ditt. Det er medlemskapet som avgjør hvilke helserettigheter du har.

Les mer om trygdeavtalene her.

Eksempel

​Knut skal starte et pensjonat i Thailand. Når han driver virksomhet i Thailand, er han ikke medlem i norsk folketrygd, og har derfor ikke rett på refusjon for helseutgifter fra Norge. Han må derfor undersøke om han er omfattet av en thailandsk trygdeordning.