Selvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØS

​Hvis du som selvstendig næringsdrivende etablerer virksomhet utenfor EU/EØS, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden. Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet.

Mann som leser i papirer

Når du tar jobb i et annet land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle landets trygdeordning. Hvis du ikke blir medlem, bør du tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du for eksempel skulle bli syk.

Les mer på nav.no om medlemskap i norsk folketrygd for dem som arbeider i utlandet.

Vær oppmerksom på at Norge har inngått en rekke trygdeavtaler med land utenfor EU/EØS. Du bør undersøke med NAV hvilken betydning dette får for medlemskapet ditt. Det er medlemskapet som avgjør hvilke helserettigheter du har.

Les mer om trygdeavtalene på lovdata.no.

Eksempel

​Knut skal starte et pensjonat i Thailand. Når han driver virksomhet i Thailand, er han ikke medlem i norsk folketrygd. Han har derfor ikke rett på refusjon for helseutgifter fra Norge. Han må undersøke om han er omfattet av en thailandsk trygdeordning.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Selvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. januar 2024 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/selvstendig-naringsdrivende-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert torsdag 18. januar 2024