Selvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØS

​Hvis du som selvstendig næringsdrivende etablerer virksomhet utenfor EU/EØS, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden. Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet.

Mann som leser i papirer

Når du tar jobb i et annet land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle landets trygdeordning. Hvis du ikke blir medlem, bør du tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du for eksempel skulle bli syk.

Les mer på nav.no om medlemskap i norsk folketrygd for dem som arbeider i utlandet.

Vær oppmerksom på at Norge har inngått en rekke trygdeavtaler med land utenfor EU/EØS. Du bør undersøke med NAV hvilken betydning dette får for medlemskapet ditt. Det er medlemskapet som avgjør hvilke helserettigheter du har.

Les mer om trygdeavtalene her.

Eksempel

​Knut skal starte et pensjonat i Thailand. Når han driver virksomhet i Thailand, er han ikke medlem i norsk folketrygd. Han har derfor ikke rett på refusjon for helseutgifter fra Norge. Han må undersøke om han er omfattet av en thailandsk trygdeordning.