Arbeidstaker for utenlandsk arbeidsgiver utenfor EU/EØS

​​​​​Hvis du som privatperson tar arbeid for utenlandsk arbeidsgiver i utlandet, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden. Du har da ikke rett til å få dekket helsetjenester fra Helfo.

Kvinne i trapp

Som hovedregel vil du miste medlemskapet i folketrygden hvis du arbeider i utlandet, også om du bor i Norge. Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, les mer på nettsidene til NAV.

Når du tar jobb i utlandet, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir medlem, bør du tegne en privat forsikring. Dette er viktig dersom du får behov for helsetjenester.

Eksempel

​Kristin har lyst til å jobbe som journalist i Australia, og tar jobb i en avis i Canberra. Dette betyr at hun ikke er medlem i folketrygden. Hun har ikke rett på trygdeytelser fra Norge. Kristin må derfor undersøke om hun er omfattet av en australsk trygdeordning.

Content provided by Helfo

Helfo. Arbeidstaker for utenlandsk arbeidsgiver utenfor EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Wednesday, March 10, 2021 [retrieved Wednesday, November 29, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/health-rights-living-abroad/arbeidstaker-for-utenlandsk-arbeidsgiver-utenfor-eu-eos/

Last updated Wednesday, March 10, 2021