Pleie- og omsorgstjenester i EU/EØS

Når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land, kan du få dekket utgifter til pleie- og omsorgstjenester hvis landet du oppholder deg i tilbyr dette til sine innbyggere.

Smilende lege og pasient snakker sammen

1

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å motta nødvendige pleie- og omsorgstjenester i utlandet, som for eksempel hjemmesykepleie, på lik linje med innbyggerne i det landet du oppholder deg.

Pleie- og omsorgstjenestene du ønsker å motta, må være en del av det offentlige helsetilbudet i oppholdslandet.

Du må være oppmerksom på at dine rettigheter til dekning av utgifter til pleie- og omsorgstjenester kan være svært ulike fra de rettighetene du har i Norge. Det er reglene i landet der du oppholder deg, som avgjør hva og hvor mye som kan dekkes.

Pleie- og omsorgstjenester kan for eksempel omfatte følgende tjenester:

  • sykepleie i hjemmet eller i spesialisert institusjon
  • kjøp av pleieutstyr
  • arbeid som utføres for å forbedre funksjonaliteten i hjemmet

Helfo anbefaler at du før du reiser, sjekker hva som gjelder i landet der du skal oppholde deg.

På midlertidig opphold, som for eksempel ferieopphold, begrenser retten seg til det som er nødvendig ut fra oppholdets varighet.

Eksempel

Johanna planlegger å oppholde seg i Torrevieja i Spania fra november til mars. Hun har rett til å få dekket utgifter til pleie- og omsorgstjenester som blir nødvendige under oppholdet. Johanna tar kontakt med spanske trygdemyndigheter for å undersøke hvilke tjenester hun kan ha rett til.

2

Du må selv finne en tjenesteyter

Hvis du har behov for pleie- og omsorgstjenester, må du selv finne en tjenesteyter som tilbyr de tjenestene du har rett til.

Før du drar, bør du ta kontakt med myndighetene i landet du reiser til for å undersøke hva du kan få dekket. Du bør også inngå en avtale med en offentlig tjenesteyter i landet du skal til, for å sikre deg at du har et tilbud når du kommer frem.

Hvis behovet for pleie- og omsorgstjenester oppstår når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land, kan du også ha rett til å få dekket dette.

Eksempel

Johanna gjør en avtale med en offentlig tjenesteyter som leverer de pleie- og omsorgstjenestene spanske trygdemyndigheter opplyser at hun har rett til.

3

Hva kan du få dekket?

Hvor stor andel av utgiftene du vil få dekket, avhenger av regelverket i det landet der du oppholder deg.

​Det er myndighetene i landet der du oppholder deg som har oversikt over hvilke pleie- og omsorgstjenester som tilbys, og hvilke egenandeler du eventuelt må betale.

Eksempel

Johanna vil få dekket utgiftene til pleie- og omsorgstjenester i samme grad som andre innbyggere i Spania.

4

Hvordan kan du dokumentere rettighetene dine?

Du må ha med dokumentasjon fra Helfo på rettighetene dine.

Hvis du er i et annet EU/EØS-land på midlertidig opphold, skal du dokumentere rettighetene dine med Europeisk helsetrygdkort.

Skal du bosette deg i et annet EU/EØS-land, må du sørge for å søke om rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E121) før du reiser. Rettighetsdokument S1 vil gi deg rett til dekning av utgifter til offentlige helsetjenester i det landet der du bor. Du kan lese mer om S1 på nettsiden «Pensjonist i EU/EØS og Sveits».

Eksempel

Johanna har ikke bosatt seg i Spania, men er der for en begrenset periode. Hun dokumenterer rettighetene med Europeisk helsetrygdkort.

5

Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort

Hvis du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført.

Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet. Når du kommer hjem, kan du søke Helfo om refusjon.

Les mer om hvilke rettigheter du har til å få refundert utgifter og om dokumentasjonskrav for behandling i EU/EØS.

Send søknad digitalt

Du kan søke om refusjon for utgifter til helsetjenester i et annet EU/EØS-land ved å bruke digitalt skjema.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Fyll ut og send inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Johanna har med seg Europeisk helsetrygdkort, men hun har glemt å fornye kortet, så gyldighetsperioden går ut mens hun er i Spania. Hun må derfor legge ut for de siste behandlingene selv. Hun sørger for å få med seg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingene som er utført. Tilbake i Norge søker hun digitalt om å få refusjon fra Helfo. Hun passer på å gjøre dette innen seks måneder etter hver enkelt behandlingsdato.

Content provided by Helfo

Helfo. Pleie- og omsorgstjenester i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, May 11, 2022 [retrieved Saturday, July 20, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/health-rights-living-abroad/pleie-og-omsorgstjenester-i-eu-eos/

Last updated Wednesday, May 11, 2022