7. trinn - vaksinering

Oppsummering

Når barnet går i 7. trinn, får det tilbud om vaksine mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Eleven får vaksinen på skolen. Foreldre eller foresatte er ikke med.

Hvem møter barnet?

  • helsesykepleier

Vaksiner

Barnet får tilbud om: