Reseptfrie smertestillende medisiner

Når kan du bruke reseptfrie smertestillende, hvilke smertestillende bør du bruke og hvilke bør du være forsiktig med? Og kan alle bruke smertestillende?

Influensasyk kvinne

Smerter er ubehagelige, men viktige signaler som bidrar til å hindre skader på kroppen. Opplevelsen av smerte varierer fra person til person, og smerter kan forverres av stress og psykiske plager.

Smerter er vanlig ved en rekke naturlige og ufarlige tilstander som muskelsmerter etter trening, moderat hodepine og menstruasjonssmerter. Slik smerte går ofte over uten behandling. Søvn, hvile, mat, drikke og fysisk aktivitet har gunstig virkning på mange smertetilstander.

Når kan du bruke smertestillende?

Moderate, forbigående smerter kan behandles med reseptfrie smertestillende medisiner som du kan kjøpe i apotek, dagligvarebutikker og på bensinstasjoner. Les alltid pakningsvedlegget som gir råd om riktig bruk og dosering.

Alle reseptfrie smertestillende bør brukes i laveste dose som gir tilstrekkelig smertelindring og over så kort tid som mulig.

Du bør oppsøke lege ved uavklarte smerter, langvarige smerter og ved smerter som forverres over tid.

Hvilken smertestillende skal du velge?

Paracetamol bør nesten alltid forsøkes først

Paracetamol (salgsnavn: for eksempel Paracet, Panodil og Pinex) anbefales som førstevalg fordi stoffet har en god smertestillende og febernedsettende effekt. Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner. Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom.

Vær varsom ved bruk av ibuprofen og naproksen

Ibuprofen og naproksen er smertestillende av typen NSAIDs. Ibuprofen (noen eksempler på salgsnavn Ibux og Ibumetin ) selges i apotek, butikker og på bensinstasjoner.

Naproksen (eksempel på salgsnavn: Naproxen) selges bare i apotek

NSAIDs har god smertestillende og febernedsettende effekt, men de gir oftere bivirkninger enn paracetamol og kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner.

NSAID skal ikke brukes av

 • gravide
 • pasienter med vannkopper.
 • barn under 10 kilo hvis ikke en lege har gitt råd om dette 
 • pasienter der blodet har nedsatt evne til å levre seg på grunn av blødersykdom eller blodfortynnende medisiner
 • pasienter med følgende tilstander
  • astma og allergi
  • magesår
  • hjertesykdom
  • høyt blodtrykk
  • diabetes
  • nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig leversykdom

NSAIDs kan gi irritasjon og blødninger fra mage og tarm.

Eldre bør ikke bruke ibuprofen eller andre NSAIDs uten å rådføre seg med lege.

Andre reseptfrie smertestillende

På apotek selges også fenazon ( Fenazon-Koffein) og acetylsalisylsyre ( Aspirin). Dette er midler som tidligere var en del i bruk, men som vanligvis ikke lenger anbefales på grunn av risiko for bivirkninger.

Kombinasjoner av reseptfrie smertestillende

Paracetamol er førstevalget ved behandling av kortvarige moderate smerter. Bruk av paracetamol i anbefalte doser, gir lite bivirkninger. For personer med kortvarige og moderate smerter kan kombinasjon av paracetamol og ibuprofen gi en begrenset tilleggseffekt sammenliknet med paracetamol brukt alene.

Smertestillende til barn

Gråt, feber, uro og søvnløshet kan gi mistanke om smerte hos barn. I slike tilfeller kan det være riktig å gi smertestillende behandling. Feber er en del av kroppens forsvar mot infeksjon og trenger ingen behandling i seg selv.

Man bør søke råd hos lege hvis barnet har en akutt, usikker tilstand og nedsatt allmenntilstand.

Forsøk gjerne med mikstur, smeltetabletter eller stikkpiller hvis barnet ikke kan svelge vanlige tabletter.

Husk å tilpasse dosen til barnets alder og kroppsvekt. Tabell for utregning finnes i pakningsvedlegget.

Valg av type smertestillende

 • Paracetamol er et trygt førstevalg ved behandling av smerter hos barn.
 • Ibuprofen bør bare gis til barn under 10 kilo i samråd med lege. Spør lege eller apotekansatt hvis du er i tvil.
 • Ikke bruk ibuprofen ved vannkopper.
 • Diklofenak gel anbefales ikke til barn under 14 år.

Kan gravide og ammende ta smertestillende?

Paracetamol er trygt å bruke under amming. Ved smerter under graviditet er paracetamol førstevalget. Gravide skal ikke bruke ibuprofen, naproksen og diklofenak.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Content provided by Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Reseptfrie smertestillende medisiner. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, January 16, 2023 [retrieved Friday, June 21, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/medisiner/reseptfrie-smertestillende-legemidler/

Last updated Monday, January 16, 2023