Helseekspressen

Helseekspressane og Helsebussane er spesialbygde for pasientar som skal til behandling, og er organiserte av Pasientreiser i dei lokale helseføretaka.

Servicetilboda varierer i dei ulike bussane. Dei fleste bussane har ekstra god plass for å sikre god komfort. I fleire av bussane er helsepersonell eller bussvert til stades på heile strekninga. Nokre av bussane har plass til bårer, og har ekstra medisinsk utstyr om bord.

Reiser du med Helseekspressen eller Helsebussen betaler du berre eigenandel for reisa. Har du frikort, betaler du ikkje for reisa.

Dersom du treng meir informasjon om kva tilbod som gjeld der du bur, kontakt Pasientreiser i ditt lokale helseføretak. Hugs å ta kontakt i god tid før du skal reise. Pasientreiser kan også hjelpe til om du har behov for transport til og frå bussen. ​

Tidstabellar og fasilitetar

Helse Nord

Brønnøysund - Mo i Rana
Narvik - Tromsø

Helse Sør-Øst:

Dombås - Lillehammer - Gjøvik (Helsebuss Gudbrandsdalen)
Tynset - Hamar (Helsebuss Østerdalen)
Lillehammer - Oslo

Ål - Drammen - Oslo (Helsebuss i Hallingdal)
Geilo - Kongsberg - Drammen (Helsebuss i Numedal)
Kongsberg - Drammen - Oslo (Helseekspress i Kongsberg)
Ål - Ringerike - Oslo (Helseekspress i Hallingdal)

Kristiansand - Oslo

Skien - Oslo

Østfold - Oslo (Helsebussen)
Østfold - Oslo (Helseekspressen)

Helse Vest:

Haugesund - Haukeland

Pasientreiser

05515

Contact Pasientreiser with questions about filling out a travel expenses claim form, covering travel expenses or booking your patient trip.


From abroad: 0047 915 05 515

Guidance Helsenorge

23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Patient travel in Norway

Patient travel in Norway. Helseekspressen. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Thursday, February 10, 2022 [retrieved Wednesday, July 24, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/patient-travel/about/helseekspressen/

Last updated Thursday, February 10, 2022