Krav til dokumentasjon for å få stønad

Hvis du skal søke om å få dekket  utgifter for reiseledsager, eller tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge hvis du har kjørt bil må du ha dokumentasjon fra behandleren din.

Skal du søke om å få dekket utgifter til ledsager, parkering, bompassering, bilferge på reisen?

Da må du ha dokumentasjon fra behandler. Ellers vil du få standardsats for reisen din. Du må dokumentere at du kjører egen bil av helsemessige årsaker for å få dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Det samme gjelder hvis du har behov for å ha med deg ledsager på reisen. Da må du også ha dokumentasjon fra behandler. 

Dette gjelder også for reiser som er innenfor minstetakstsoner. Rettigheten er beskrevet i pasientreiseforskriften § 22.

Les mer om dokumentasjonskrav og finn skjemaet Oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pasienter her

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Pasientreiser

05515

Contact Pasientreiser with questions about filling out a travel expenses claim form, covering travel expenses or booking your patient trip.


From abroad: 0047 915 05 515

Content provided by Patient travel in Norway

Last updated Friday, May 13, 2022