P-piller

Inntak av p-piller er uproblematisk ved et stort engangsinntak, men kan føre til forbigående symptomer som kvalme, magesmerter og brekninger.

P-piller er lite farlig ved overdoser

Symptomer ved forgiftning med p-piller

  • Barn og voksne: Ved engangsinntak på opp til én kalenderpakning (21 eller 28 tabletter) forventes ingen eller lette symptomer
  • Lette symptomer kan være blant annet kvalme, brekninger, magesmerter og hodepine

Førstehjelp ved forgiftning med p-piller

  • Inntil et brett med p-piller krever ingen behandling

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

The Norwegian Poisons Information Centre. P-piller. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, August 17, 2021 [retrieved Friday, February 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/poison-information/legemiddelforgiftninger/p-piller/

Last updated Tuesday, August 17, 2021