Irisarter

Irisarter (Iris sp.) inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis barnet ditt har spist større mengder av en irisplante.

Illustrasjonsbilde av gul sverdlilje med sverdformede blader

Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Illustration: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med irisarter

  • ​Svie i munn og svelg.
  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.
  • Ved sprut i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå.
  • Søl på hud kan eventuelt gi irritasjon.

Førstehjelp ved forgiftning med irisarter

  • ​Små inntak kan sees an hjemme. Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder av en irisplante.
  • Skyll grundig ved søl av plantesaft i øyet eller på huden.

Beskrivelse av irisarter

​Iris (sverdliljeslekta) består av flere arter. Sverdlilje (Iris pseudacorus) er eneste viltvoksende art i Norge. Sibiriris, hageiris og dvergiris er innførte prydplanter.

Bladene på irisplanter er sverdformet, og blomstene kan være gule, blå, fiolette eller hvite.

Blå blomster med hvite markeringer

Illustration: Giftinformasjonen