Kantkonvall

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Hvite, hengende, klokkeformede blomster med lys grønn kant, hengende på rad

Illustration: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med kantkonvall

  • Svie i munn/svelg
  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kantkonvall

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Beskrivelse av kantkonvall

​Kantkonvall er en viltvoksende plante som blir 20–40 cm høy. Stilken er tydelig kantet, med ringformet bladarr nede. Bladene er i to rekker, og de er tykke, opprette, 5–10 cm lange.

De hvite, hengende, klokkeformede blomstene sitter enslige øverst, nede ofte i par. Kantkonvall får blåsorte bær med lyseblått voksoverdrag. Bærene kan bli 10–15 mm i diameter.

Hvite, hengende, klokkeformede blomster med lys grønn kant. Henger på rad på stilk, to enslige og to sammen i par

Illustration: Giftinformasjonen

Ovale grønne blader med blå bær hengende på stilk

Illustration: Giftinformasjonen