Krossved-arter

Krossved-arter (Viburnum sp.), også kalt korsved, kan inneholde irriterende plantesaft. Små inntak vil ofte ikke gi symptomer. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn noen biter av en krossved-plante eller svelget flere bær.

Små røde bær som henger i klase, bladene ligner på lønneblad

Illustration: Mostphotos

Symptomer ved forgiftning med krossved

Små inntak av krossved vil oftest ikke gi symptomer. Dersom barnet ditt har spist litt mer av en krossved-plante kan hun/han få følgende symptomer:

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

​Førstehjelp ved forgiftning med krossved

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn noen biter av en krossved-plante eller flere bær.

Litt om krossved-arter

​Krossved-arter finnes både som prydbusker og viltvoksende planter. Arter i denne gruppen er blant annet vanlig krossved (Viburnum opulus) og filtkrossved (Viburnum lantana). De fleste artene får bær. Bærfargen varierer.

Filtkrossved; Bær i klase med både rød og mørk blåsort farge

Illustration: Giftinformasjonen