Lupin er giftig

Lupiner (Lupinus sp.) er giftige planter. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist mer enn to belger med frø fra lupin.

Illustrasjonsbilde av lupiner i lille farge på en eng

Illustration: Giftinformasjonen

Hele planten inneholder små mengder giftstoff, men det er forholdsvis mer gift i frøene enn i øvrige plantedeler.

Symptomer ved forgiftning med lupin

Hvis barnet ditt smaker på lupin, kan hun/han:

  • få vondt i magen
  • bli kvalm
  • kaste opp og/eller
  • få diaré

Giften i lupin kan også gi andre effekter dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp ved forgiftning med lupin

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt kan ha spist mer enn to belger med frø fra lupin.

Beskrivelse av lupin

​Lupin er en hageplante og finnes også forvillet i vegkanter og grøfter. Det finnes en rekke fargevarianter av lupin. Planten får "hårete" belger med frø etter blomstring.

Barn kan forveksle belgene med sukkererter.

Lupiner i blå farge og  "hårete" belger med frø

Illustration: Giftinformasjonen