Anabole androgene steroider (AAS)

Anabole androgene steroider (AAS) er testosteron og lignende syntetiske stoffer, og er av de mest kjente prestasjonsfremmende dopingmidlene. I Norge er det ulovlig å kjøpe, selge og bruke AAS.

Hva er anabole steroider

Bivirkninger av anabole androgene steroider

Bruk av anabole androgene steroider (AAS) kan gi raskere muskelvekst og økt styrke, men gir også risiko for en rekke negative bivirkninger. 

AAS påvirker hormonbalansen og funksjonen til de fleste vev i kroppen. Man kan derfor utvikle et bredt spekter av fysiske, psykiske og kognitive bivirkninger. 

Noen kan bruke store mengder AAS over lang tid uten å oppleve bivirkninger, mens andre kan bruke små mengder og utvikle alvorlige bivirkninger. Risikoen for bivirkninger øker ved høye doser, bruk av visse typer preparater, langtids bruk, tidlig debutalder og individuelle sårbarhetsfaktorer.

Psykiske bivirkninger

Bruker du anabole androgene steroider kan du oppleve:

 • humørsvingninger
 • dårligere impuls- og sinnekontroll
 • økt mistenksomhet
 • redusert empati, særlig i aktiv bruk når testosteronnivåene er høye

Mange opplever også:

 • angst
 • energiløshet
 • konsentrasjonsvansker
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • andre sosiale følger som redusert selvtillit og sosial tilbaketrekning

Disse symptomene oppleves ofte mellom kurer eller ved avslutning av bruk, men også ved aktiv bruk. I sjeldne tilfeller fører bruk til psykose, mani og alvorlige depresjoner, og noen får så store plager at de får tanker om å ta sitt eget liv.

Fysiske bivirkninger

Bruk av anabole androgene steroider kan gi mange uønskede fysiske bivirkninger:

 • kramper og muskelsmerter
 • avrivningsskader på sener, senefester og muskulatur
 • endringer i seksuell helse (sexlyst, potens og funksjon)
 • forbigående eller varig sterilitet
 • kviser (akner)
 • strekkmerker
 • pigmentering i huden
 • tap av hodehår
 • stopp i lengdevekst hos unge som ikke har passert puberteten

Skader på hjerte, lever og nyrer

Det er påvist en økt forekomst av hjerte- og karlidelser ved bruk av AAS, spesielt hjerteinfarkt, også blant yngre menn. Bruken kan føre til at hjertet vokser og hjerteveggene blir større og stivere. Det gjør at hjertet blir mindre elastisk, og hjertets evne til å pumpe blod ut i kroppen blir dårligere.

Bruk av store doser anabole androgene steroider over tid kan også gi alvorlige lever- og nyreskader, og kan føre til utvikling av leverkreft og nyrekreft.

Ulike bivirkninger for kvinner og menn

Bruk av AAS kan gi en hormonell ubalanse i kroppen, og biologisk fødte kvinner kan dermed få et mer maskulint utseende. Dette kommer av de økte nivåene av testosteron, som igjen kan undertrykke østrogenproduksjonen.

Som kvinne kan du utvikle:

 • dypere stemme
 • mer kroppshår og hår i ansiktet
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • større klitoris
 • mindre bryster

Som biologisk født mann kan du oppleve at du

 • utvikler bryster, fordi det overflødige testosteronet omdannes til østrogen
 • får mindre testikler. Dette skjer fordi sædproduksjonen opphører som følge av redusert testosteronproduksjon.
 • får problemer med ereksjonen

Effekt på hjernefunksjon

Forskning har vist at bruk av anabole androgene steroider er forbundet blant annet dårligere hukommelse, arbeidsminne og evne til problemløsning.

Kan jeg bli avhengig av anabole androgene steroider?

Omtrent 30 % av de som bruker anabole androgene sterioder utvikler en form for avhengighet. Typiske tegn på avhengighet er bruk av høyere doser og kortere pauser enn planlagt. I tillegg går mange avhengige over til å bruke kontinuerlig i stedet for kurer med pause mellom.

Avhengighet til AAS kan ha flere årsaker

Den anabole effekten kan gi en psykologisk avhengighet til økt muskelvolum. Med den anabole effekten menes utviklingen av muskler og styrke. Bruken må fortsette eller dosene trappes opp for å beholde effekten.

Den androgene effekten har ført til en reduksjon eller stopp av testosteronproduksjonen i kroppen. Dette merker du ikke så lenge du fortsetter å tilføre kroppen anabole steroider. Men i perioder uten bruk, kan den lave eller fraværende egenproduksjonen gi fysiske og psykiske reaksjoner. Mange løser dette ved å fortsette og innta anabole steroider for i det hele tatt å ha testosteron i kroppen.

Når du er på en «kur» med anabole androgene steroider, gir belønningssystemet i kroppen ofte en sterk velværefølelse. Dette kommer av at du plutselig har høye nivåer av testosteron i kroppen. I starten av bruk kjenner mange at dette gir økt aktivitetsnivå, bedret selvtillit og mindre behov for søvn og hvile, og at sexlysten øker. Du kan bli avhengig av denne velværefølelsen.

Hjelp og behandling ved bruk av anabole androgene steroider

Bruker du anabole androgene steroider kan du få behov for ulike former for behandling basert på hvilke bivirkninger du har.

I Norge er det spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har ansvaret for å tilby behandling til nåværende eller tidligere brukere av anabole androgene steroider.  

Behandlingsforløpet planlegges i samarbeid med deg. Målet med behandlingen er å hjelpe deg til et liv uten å bruke anabole steroider, eller å redusere helseskader som følge av bruk. I mange tilfeller vil behandlingsforløpet kreve et samarbeid mellom forskjellige spesialiteter. Det er da TSB som har ansvaret for å koordinere tilbudet og kontakte de rette andre spesialistenhetene etter behov.

Ta kontakt med fastlegen

Har du behov for slik behandling kan du ta kontakt med fastlegen din. I mange tilfeller kan du få den helsehjelpen du har behov for der. Ellers kan fastlegen henvise deg til riktig behandling.

Mer informasjon om behandling

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som jobber for at brukere av anabole steroider skal få et godt og kunnskapsbasert behandlingstilbud. De tilbyr gratis veiledning om behandling via en informasjonstjeneste.

Der du kan snakke med noen som har lang erfaring og mye kunnskap om anabole steroider og behandling.

Tjenesten er tilgjengelig for brukere, pårørende og helsepersonell. Ønsker du hjelp inn i behandling, kan Steroideprosjektet veilede deg om hvordan du går frem.

På nettsiden deres (steroidelab.no) kan du finne kontaktinformasjon, relevant informasjon og ulike videoer som omhandler anabole steroider.

RUSinfo

915 08 588

Monday-Friday from 11:00 to 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Content provided by Oslo University Hospital

Oslo University Hospital. Anabole androgene steroider (AAS). [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, May 29, 2024 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/rus-og-avhengighet/anabole-steroider/

Last updated Wednesday, May 29, 2024