Cannabis – hasj og marihuana

Cannabis er en samlebetegnelse for alle produkter som kan framstilles fra cannabisplanten.

Hasj og marihuana er de vanligste typene cannabis. Cannabis kalles også for eksempel weed, spice, grønt, brunt, spliff, og blås. Cannabis er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Hva er cannabis?

Cannabis er en samlebetegnelse for alle produkter som kan framstilles fra cannabisplanten:

 • Marihuana, som består av løst eller presset plantemateriale. Marihuana inneholder vanligvis en kombinasjon av tørkede blader, stilker og frø eller blomstrende toppskudd.
 • Hasj består av plantesaften/harpiksen fra de blomstrende toppskuddene som er presset sammen med andre deler av plantematerialet til klumper, plater eller "kaker".
 • Cannabisolje er en planteolje som fremstilles gjennom en kjemisk prosess. Fargen er vanligvis mørk grønn, guloransje eller brunlig.

Virkestoffet i cannabis som gir rus, kalles THC. De siste årene har innholdet av THC i cannabis økt kraftig. I 2010 inneholdt beslaglagt hasj i underkant av 10 % THC gjennomsnittlig. I første halvdel av 2019 var gjennomsnittet 31 %, men varierer stort. Høyere THC-innhold gir sterkere rus, og sannsynligvis også økt risiko for avhengighet og andre helseskader.

CBD er et annet virkestoff i cannabis, men gir ikke rus. CBD kan bidra til å redusere uønskede virkninger av THC, som for eksempel angst, redusert hukommelse og psykotiske symptomer.

Hvor lenge kan man finne cannabis i kroppen?

En blodprøve kan påvise THC opptil et døgn etter et enkeltinntak, men opptil flere dager etter lengre tids jevnlige bruk. THC kan også påvises med urinprøver, normalt opptil én uke etter et enkeltinntak.

Røyker du daglig, og har gjort dette over en lengre periode, kan det ta opptil 6-10 uker etter siste inntak før bruk av cannabis ikke lenger kan spores på en urinprøve.

Akutte virkninger av cannabis

Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–4 timer. Rusen kommer saktere om du spiser cannabis. Vanlige virkninger av cannabis kan være:

 • Økt puls
 • Røde øyne
 • Tørr munn
 • Plutselig sultfølelse (søtsug)
 • Lukt, farge og lyd oppleves annerledes
 • kvalme og svimmelhet
 • Hjertebank
 • Høy tankeaktivitet
 • Lattermildhet og pratsomhet
 • Økt innadvendthet eller utadvendthet
 • Følelse av avslapning og velvære

Du kan få svekket koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne opptil 24 timer etter inntak.

Risikoen for akutte helsefarlige konsekvenser av cannabisbruk, som akutt psykose, øker ved inntak av høye doser THC og ved bruk av syntetisk cannabis.

Det er økt risiko for ubehagelig rus om du bruker cannabis sammen med alkohol, andre narkotiske stoffer eller legemidler.

Paranoia og rusutløst psykose

Etter inntak av cannabis kan du oppleve forbigående hallusinasjoner (sansebedrag) og vrangforestillinger – paranoia. Dette kan variere fra lette symptomer som varer fra noen minutter til timer, til mer alvorlige episoder der mange symptomer oppleves samtidig.

Symptomene kan vare fra noen dager til mer enn én uke. Dersom du bruker cannabis ofte, vil risikoen for slike symptomer øke.

I noen tilfeller av rusutløst psykose kan det være behov for behandling under innleggelse på sykehus.

Cannabis og helse

Cannabis og psykiske lidelser

Bruker du cannabis ofte og i tillegg har en sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser, kan cannabis forsterke risikoen for dette. Cannabis kan være en risikofaktor for utvikling av schizofreni, særlig ved hyppig bruk i ung alder.

Cannabis og kognitive funksjoner

Har du et høyt og jevnt forbruk av cannabis kan du oppleve å få dårligere kognitive funksjoner slik som hukommelse, konsentrasjonsevne og evne til å lære.

Hos voksne vil dette antagelig reverseres etter en tid uten cannabis. Hos unge, der hjernen fortsatt er under utvikling, er det større risiko for at disse virkningene vedvarer. WHO advarer derfor spesielt mot bruk av cannabis for personer under 25 år.

Fysiske helseskader som følge av cannabisbruk

Røyking av cannabis øker risikoen for en del lungeproblemer, som for eksempel kronisk bronkitt og høyere forekomst av astma.
Cannabisbruk under svangerskapet øker risiko for redusert fødselsvekt og bør unngås.

Cannabis og avhengighet

Cannabis kan være avhengighetsdannende. Hvis du starter med cannabis i ung alder er risikoen for å bli avhengig større.

Bekymret for noen?

Alvorlige forgiftninger med cannabis er sjeldne. Ring Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller 113 ved bekymring for akutt fare for liv og helse. Helsepersonell har taushetsplikt. Du får ikke straff for egen bruk eller besittelse av narkotika hvis du ringer 113.

Hos Rusinfo finner du blant annet informasjon om hvordan gjenkjenne et cannabisproblem, og hva du kan gjøre ved alvorligere virkninger av cannabisbruk, slik som panikkangst og psykosetilstander.

Du kan også lese Rusinfos guide til hvordan man snakker med noen om deres cannabisbruk, og deres sider om hjelp til å slutte med cannabis.

Rusinfo har laget en guide for foreldre som lurer på hvordan de skal snakke med barna om cannabis. Her kan du også finne råd dersom du har oppdaget at barnet ditt bruker cannabis. 

Cannabis i Norge

Cannabis, hasj og marijuana står på narkotikalisten og er derfor forbudt å tilvirke, anskaffe, kjøpe og selge eller oppbevare i Norge.
De fleste CBD-produkter inneholder varierende mengde av THC, og er derfor regulert som narkotika i Norge.

Cannabisbruken har vært relativt stabil i Norge over flere år. I befolkningen har 27 prosent brukt cannabis noen gang, men langt færre sier de har brukt det nylig, rundt 5 prosent siste 12 måneder. Blant 16-30-åringer sier 12 prosent at de har brukt cannabis siste året. De fleste bruker cannabis relativt sjelden og mange reduserer eller slutter når passerer 30 år, noe som sammenfaller i tid med økte forpliktelser som for eksempel familie og jobb.

Internasjonalt ligger Norge nokså lavt på cannabisbruk, men noen flere elever på videregående har rapportert om cannabisbruk i Ungdata-undersøkelsen de siste årene.

RUSinfo

915 08 588

Monday-Friday from 11:00 to 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Bakken, A. (2022). Ungdata 2022. Nasjonale
resultater. NOVA Rapport 5/22. Oslo: NOVA, OsloMet.

Bretteville-Jensen AL, Bramness JG (red.). Cannabisboka. Oslo: Universitetsforlaget; 2019. 248 s.

Bye, E.K og Bretteville-Jensen, A.L., (2020) Bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer blant 15-16 åringer - resultater fra ESPAD 2019. Nettrapport. Oslo: Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/contentassets/e8dc53afe4864a918db2a22223d33416/bruk-av-cannabis-og-andre-ulovlige-rusmidler-espad-2019.pdf (PDF).

FHI (2023) Narkotika i Norge. https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/?term=&h=1

Helsedirektoratet. https://www.weedensenteret.no/ 

Vindenes V, Bramness JG, Bretteville-Jensen AL. Gir sterkere cannabis flere helseproblemer. Tidsskr Nor Legeforen. 2016;136:1736-8. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2016/11/kronikk/gir-sterkere-cannabis-flere-helseproblemer

 

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Cannabis – hasj og marihuana. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, May 22, 2023 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/rus-og-avhengighet/cannabis/

Last updated Monday, May 22, 2023