Demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som man som regel får i høy alder og som fører til kognitiv svikt.

Alle øyeblikk teller. Snakk med legen din ved mistanke om demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

The dementia line

23 12 00 40

Monday-Friday from 09:00 to 15:00

The dementia line is a service for you who need advice and information about dementia (in Norwegian).

Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health (Ageing and Health)

Theme page about dementia where you will find useful information about dementia and good services for people with dementia.

Folkehelseinstituttet

Du kan lese mer om demens på FHI sine sider.

Ministry of Health and Care Services

Plan for services offered to people affected by dementia.