Demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som man som regel får i høy alder og som fører til kognitiv svikt.

Alle øyeblikk teller. Snakk med legen din ved mistanke om demens.

Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health (Ageing and Health)

Theme page about dementia where you will find useful information about dementia and good services for people with dementia.