Demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

The dementia line

23 12 00 40

Monday-Friday from 09:00 to 15:00

The dementia line is a service for you who need advice and information about dementia (in Norwegian).

Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health (Ageing and Health)

Theme page about dementia where you will find useful information about dementia and good services for people with dementia.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

Ministry of Health and Care Services

Plan for services offered to people affected by dementia.

Did you find what you were looking for?