Høyt nivå av triglyserider i blodet - hypertriglyseridemi

Triglyserider er fettstoffer som sirkulerer i blodet og som utgjør hoveddelen av fettet i kostholdet vårt. Hypertriglyseridemi er en tilstand med for høy verdi av triglyserider i blodet.

Hva er hypertriglyseridemi?

Et usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, overvekt og høyt alkoholforbruk er viktige årsaker til hypertriglyseridemi. Andre sentral faktorer er arv og høyt blodsukker.

Den viktigste behandlingen for hypertriglyseridemi er kostholds- og livsstilsendringer.

Hva skjer i kroppen?

Triglyserider er en type fett som fraktes i blodet sammen med kolesterol i partikler kalt lipoproteiner. De lipoproteinene som inneholder mest triglyserider kalles kylomikroner og VLDL. Musklene bruker triglyseridene i disse partiklene som energi. Etter hvert som triglyseridene forbrukes, vil partiklene reduseres i størrelse. Restpartiklene blir vanligvis tatt opp i leveren, men når du har høye triglyserider blir ikke alt tatt opp av leveren. Restpartiklene vil da sirkulere lenger i blodet og kan avleires i blodåreveggen. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Symptomer på hypertriglyseridemi

Du kan ikke merke at du har et forhøyet nivå av triglyserider.

Men dersom du har betydelig forhøyede verdier, kan du få et oransjefargede utslett på huden (kalt eruptive xanthomer). Ved betydelig forhøyet nivå av triglyserider øker også risiko for alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).

Hovedsymptomet ved akutt pankreatitt er sterke smerter i øvre del av magen. Smerten kommer vanligvis raskt og kan stråle ut i ryggen.

Om du opplever dette må du kontakte lege. Det kan være nødvendig med akutt sykehusinnleggelse.

Både arv, livsstil (bl.a. et kosthold med høyt inntak av fett og sukker, lite fysisk aktivitet, overvekt, høyt alkoholforbruk) og annen sykdom (sukkersyke, lavt stoffskifte, lever- og nyresykdom) samt enkelte medisiner kan gi økt risiko for hypertriglyseridemi.

Det er ofte en kombinasjon av arvelig disposisjon og flere livsstilsfaktorer som ligger til grunn for høye triglyserider.

Blant medikamentene som kan gi økt risiko for hypertriglyseridemi er:

  • retinsyrederivater (brukes i behandling av akne)
  • glukokortikoider (som prednisolon tabletter)
  • psykofarmaka (brukes i behandling av psykiske lidelser)
  • proteasehemmere (brukes i behandling av HIV).

I sjeldne tilfeller skyldes hypertriglyseridemi forandringer i ett enkelt gen. Dette gir dårlig opptak av triglyserid-restpartiklene fra blodet eller svikt av viktige enzymer som omsetter triglyseridene i kroppen. Triglyseridnivået kan da bli svært høyt. Også ved påvist genetisk årsak vil kost- og livsstilsfaktorer kunne påvirke graden av hypertriglyseridemi betydelig.

Diagnosen stilles ved å måle triglyseridene i en vanlig blodprøve. Dette kan gjøres hos fastlege etter 12 timers faste (du kan drikke vann). Dersom verdien er svært høy, kan man se at blodet er fettaktig.

  • Normalt triglyseridnivå i blodet er under 1,7 mmol/L når prøven er tatt fastende.
  • Moderat forhøyet triglyseridnivå er 1,7-10 mmol/L, og kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.
  • Betydelig forhøyet triglyseridnivå er høyere enn 10 mmol/L, og gir økt risiko for betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).

Behandling for hypertriglyseridemi

For de med moderat forhøyet triglyseridnivå er det mulig å redusere triglyseridverdien betydelig ved målrettet kostholds- og livsstilstiltak. Dersom ikke livsstilendring er tilstrekkelig, ev. i påvente av effekt kan det være nødvendig å bruke medisiner i tillegg.

Tilskudd av omega-3 (i doser 2-6 gram) vil kunne redusere nivået av triglyserider. Statiner, medisiner som er vanlig å bruke for å senke kolesterolet, reduserer også triglyseridene - særlig ved høye nivåer. Hvis kombinasjonen av omega-3 og stainbehandling ikke er tilstrekkelig, finnes det andre medisiner som kan benyttes.

Dersom du har høye triglyseider pga. en annen sykdom, er den viktigste behandlingen å korrigere grunnsykdommen. Ved for eksempel diabetes er det helt avgjørende med god blodsukkerregulering for å få triglyseridene ned. Også når en annen sykdom er utløsende for hypertriglyseridemien, kan det være aktuelt å gi medikamenter som reduserer triglyseridene.

Det er uansett viktig å følge kost- og livsstilsrådene inkl. avholdenhet fra alkohol idet dette gjerne har bedre effekt enn medikamentell behandling. Om du er overvektig, er det viktig med vektnedgang.

Triglyseridene må kontrolleres jevnlig. Det gjøres vanligvis en til to ganger årlig, eventuelt oftere ved vedvarende høye verdier.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

23 12 00 50

Monday-Friday from 10:00 to 14:00

Tjeneste for deg som trenger råd og informasjon om hjertesykdommer.

LHL

22 79 90 00

Medlemsorganisasjonen LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Content provided by Oslo University Hospital

Oslo University Hospital. Høyt nivå av triglyserider i blodet - hypertriglyseridemi. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Thursday, March 23, 2023 [retrieved Wednesday, July 24, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/hjerte-og-kar/hypertriglyseridemi/

Last updated Thursday, March 23, 2023