Cushings syndrom

Cushings syndrom skyldes høye nivåer av hormonet kortisol. Årsaken kan være langvarig behandling med kortikosteroider eller svulst i hypofysen eller i binyrene. Prognosen er vanligvis god når den underliggende årsaken behandles.

Cushings syndrom - hva er det?

Cushings syndrom (hyperkortisolisme) skyldes høye nivåer av et hormon som heter kortisol.

Hovedsymptomet er vektøkning, og tilstanden er mer vanlig hos kvinner enn hos menn.

Den vanligste årsaken til Cushings syndrom er langvarig behandling med kortisonholdige legemidler, ofte omtalt som "kortisonpreparater". Kortison brukes til å behandle smerter og dempe betennelser. De brukes særlig ved autoimmune sykdommer hvor immunapparatet må dempes. Kortison i høye doser kan imidlertid forårsake alvorlige bivirkninger ved langtidsbruk, som for eksempel diabetes type 2 og Cushings syndrom.

En mindre vanlig årsak til Cushings syndrom er en svulst som sitter i hypofysen eller sjeldnere, binyrene.

Cushings syndrom øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og beinskjørhet.

Symptomer

Et viktig symptom på Cushings syndrom er vektøkning, spesielt:

 • rundt midjen
 • øvre del av ryggen
 • mellom skulderbladene
 • i ansiktet (måneansikt)

Andre symptomer som kan opptre sammen med vektøkningen, kan være:

 • strekkmerker på huden
 • tynn hud som lett får blåmerker
 • lang grotid for skadet hud (ved kutt, skrubbsår og insektstikk)
 • ekstrem tretthet
 • tap av muskelmasse

Symptomene kan være forskjellige hos menn og kvinner.

Hos kvinner kan symptomene ofte være:

 • økt kroppsbehåring eller ansiktshår
 • menstruasjonsforstyrrelser. For eksempel kan menstruasjonen bli uregelmessig eller stanse helt.

Er du mann, kan du kanskje oppleve:

 • mindre sexlyst
 • svakere ereksjon 

Dersom du har flere av disse symptomene trenger det ikke å bety at du har Cushings syndrom. 

Utredning og diagnose

Er det mistanke om Cushings syndrom, vil legen spørre om du har brukt kortisonmidler. Hvis du ikke har brukt kortisonmidler, vil man kunne teste kortisolnivået i spyttet eller urinen. Viser resultatene Cushings syndrom, kan du bli henvist til en spesialist (en endokrinolog) for en endelig bekreftelse.  

Behandling

Cushings syndrom forårsaket av legemidler

Bruker du kortisontabletter, vil hovedbehandlingen for Cushings syndrom være forsiktig reduksjon av kortisonbehandlingen. Det er farlig å redusere dosen for raskt, og nedtrappingen bør kun skje i samarbeid med legen. Kanskje finnes det en annen behandling som legen vil anbefale.

Noen får bivirkninger når de reduserer kortisondosen, som diaré, oppkast og tretthet (utmattelse). Rådfør deg med legen dersom du opplever plager under nedtrappingen.

Cushings syndrom forårsaket av svulst

Hvis du ikke tar kortisonmidler, vil behandlingen avhenge av hvor svulsten er lokalisert.

Svulst i hypofysen

De fleste trenger kirurgi for å fjerne svulsten i hypofysen. Det er en risiko for skade på hypofysen under operasjonen, spesielt hvis svulsten er stor. Du kan snakke med legen om hvorvidt operasjon er det rette alternativet for deg.

Selv om de fleste har god effekt av operasjonen, er det større sjanse for å lykkes hvis svulsten er liten. Noen vil trenge en ny operasjon noen få år senere.

Dersom kirurgen må fjerne en stor del av hypofysen, vil den ikke lenger kunne produsere viktige hormoner som tidligere. Hormonene må da tilføres varig, som tabletter eller injeksjoner etter operasjonen.

I tillegg til kirurgi kan du bli tilbudt legemidler for å redusere bivirkningene av kortisonen.

Dersom hverken legemidler eller kirurgi gir ønsket effekt eller hvis du har en svulst som ikke kan opereres bort, kan strålebehandling være aktuelt. Strålebehandling er en type røntgenbehandling som krymper svulsten. Behandlingen krever ofte flere økter i løpet av flere uker. Dette reduserer sjansen for at behandlingen skader hjernen.

Strålebehandling kan være en effektiv behandling for Cushings syndrom, men det kan ta noen måneder før du ser forbedringer av symptomene.

Svulst i binyrene

Den vanligste behandlingen for Cushings syndrom forårsaket av svulst i binyren er å fjerne binyren hvor svulsten er lokalisert.

I noen tilfeller må begge binyrene fjernes. Dette innebærer at du må få hormonbehandling for å erstatte hormonene som binyrene produserte.

Det finnes legemidler som reduserer effekten av kortisol, men dette er ikke så effektivt som kirurgi.

Prognose

Cushings syndrom forårsaket av legemidler

​Reduksjon av kortisondosen i samarbeid med lege virker veldig bra for de fleste. Når kortisolnivåene er tilbake til det normale, går de fleste også ned i vekt. Vektreduksjonen reduserer betraktelig risikoen for hjertesykdom og diabetes.

Kortisonreduksjonen gjør at knoklene blir sterkere, noe som reduserer bruddrisikoen, og blodtrykket går ofte tilbake til det normale.

Hos mennesker med diabetes type 2 kan behandling for Cushings syndrom føre til at diabetessykdommen forsvinner helt.

Cushings syndrom forårsaket av svulst

​Uten behandling vil omtrent halvparten med Cushings syndrom forårsaket av en hypofysesvulst dø innen fem år, vanligvis på grunn av hjerte- og karsykdommer.

Behandling for Cushings syndrom fungerer imidlertid veldig bra for de fleste. 

Morbus Addison Forening

940 83 450

Tuesday from 11:00 to 13:00

Thursday from 11:00 to 13:00

Foreningen har fokus på sykdommene Addison, CAH, Akromegali, Cushing og Hypofysesvikt. Du og dine pårørende kan ta kontakt for råd og støtte.

Cushings syndrom. Helsebibliotektet, 2021.

Cushing's syndrome cause by an internal problem (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Cushing's syndrome caused by medication (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Last updated Thursday, November 11, 2021