Sepsis (blodforgiftnig)

Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden er livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide.

Syk kvinne i sykehusseng

Oppsummering

Hvis du mistenker blodforgiftning, må du raskt søke legehjelp. Dersom det er blodforgiftning, skal du legges inn på sykehus.

Hvilken som helst infeksjon kan forårsake sepsis, men det er vanligere at sepsis utløses av infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller en hudinfeksjon.

Om lag 3 av 1000 voksne får blodforgiftning i Norge årlig, og det er en av de mest vanlige dødsårsakene på norske sykehus.

Spesielt utsatte grupper

​Eldre og personer som er svekket av annen sykdom eller har nedsatt immunforsvar er mer utsatt enn andre. Spesielt risikoutsatte er:

 • eldre over 75 år
 • barn under 1 år
 • pasienter med nedsatt immunforsvar eller som bruker immundempende medikamenter som for eksempel steroider
 • kreftpasienter og diabetikere er spesielt utsatt
 • høy vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss også mer utsatt for alvorlig blodforgiftning

Symptombilde

Hvis du har en infeksjon, som for eksempel lungebetennelse eller urinveisinfeksjon - og i tillegg har ett eller flere av følgende symptomer, kan det være tegn på blodforgiftning:

 • pustebesvær
 • rask puls
 • klam eller svett hud
 • forvirret eller desorientert
 • skjelving, frysetokter
 • feber
 • ekstrem smerte eller ubehag

Hvis du føler deg så dårlig som du aldri har gjort før, kan det også være et symptom.

Årsaker

​Når bakterier eller andre mikroorganismer kommer over i blodet, og kroppens infeksjonsforsvar overreagerer, kan kroppens organer, som lunger, nyrer, hjerne, hjerte og lever skades og i verste fall svikte.

Hva som utløser den kraftige betennelsen, avhenger av bakterien som forårsaker infeksjonen og pasientens øvrige helse og sårbarhet.

I de fleste tilfeller av blodforgiftning er det ens egne bakterier som er årsaken. Det kan være bakterier fra huden, munnhulen eller fra tarmen, som gir en infeksjon i for eksempel urinveiene eller i lungene.

Utredning og diagnose

​Diagnosen blir stilt av en lege på bakgrunn av symptomene du har og blodprøver. 

Behandling

Dødeligheten ved blodforgiftning varierer mellom 10 og 80 prosent. Jo raskere behandlingen starter, spesielt med antibiotika, jo større er sjansen for å redde organfunksjonen og liv.

Blodforgiftning behandles på sykehus med antibiotika, oksygen og væske. De sykeste sepsispasientene som får organsvikt behandles på intensivavdeling.