Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan være livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide.

Behov for akutt helsehjelp

Hvis du mistenker sepsis, må du raskt søke legehjelp. Dersom det er sepsis, skal du legges inn på sykehus.

Oppsummering

Hvilken som helst infeksjon kan forårsake sepsis, men det er vanligere at sepsis utløses av infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller en hudinfeksjon.

Om lag 3 av 1000 voksne får blodforgiftning i Norge årlig, og det er en av de mest vanlige dødsårsakene på norske sykehus.

Spesielt utsatte grupper

​Eldre og personer som er svekket av annen sykdom eller har nedsatt immunforsvar er mer utsatt enn andre. Spesielt risikoutsatte er:

 • eldre over 75 år
 • barn under 1 år
 • pasienter med nedsatt immunforsvar eller som bruker immundempende medikamenter som for eksempel steroider
 • kreftpasienter og diabetikere er spesielt utsatt
 • høy eller lav vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss også mer utsatt for alvorlig blodforgiftning

Symptombilde

Hvis du har en infeksjon, som for eksempel lungebetennelse eller urinveisinfeksjon - og i tillegg har ett eller flere av følgende symptomer, kan det være tegn på sepsis:

 • pustebesvær
 • rask puls
 • klam eller svett hud
 • forvirret eller desorientert
 • skjelving, frysetokter
 • feber
 • sterk smerte eller ubehag

Årsaker

​Når bakterier eller andre mikroorganismer kommer over i blodet, og kroppens infeksjonsforsvar overreagerer, kan kroppens organer, som lunger, nyrer, hjerne, hjerte og lever skades og i verste fall svikte.

Hva som forårsaker sepsis, avhenger av bakterien som forårsaker infeksjonen og pasientens øvrige helse og sårbarhet.

I de fleste tilfeller av sepsis er det ens egne bakterier som er årsaken. Det kan være bakterier fra huden, munnhulen eller fra tarmen, som gir en infeksjon i for eksempel urinveiene eller i lungene.

Utredning og diagnose

​Diagnosen blir stilt av en lege på bakgrunn av symptomene du har, undersøkelser og blodprøver. 

Behandling

Man kan dø av sepsis, men jo raskere behandlingen starter, spesielt med antibiotika, desto større er sjansen for å redde organfunksjonen og liv.

Sepsis behandles på sykehus med antibiotika, oksygen og væske. De sykeste sepsispasientene som får organsvikt behandles på intensivavdeling.

​Epidemiology and impact on all-cause mortality of sepsis in Norwegian hospitals: A national retrospective study. Siri Tandberg Knoop , Steinar Skrede, Nina Langeland, Hans Kristian Flaatten. PLoS One. 2017 Nov 17;12(11):e0187990. doi: 10.1371/journal.pone.0187990. eCollection 2017.

Content provided by Vestre Viken HF

Last updated Tuesday, April 19, 2022