Ebola

Ebola er en alvorlig og ofte dødelig infeksjon, som er forårsaket av et virus. Det er bare påvist ebolautbrudd i Afrika. Sjansen for at ebolasmitte kommer til Norge og spres videre her er minimal.

Eboladrakten er viktig for å unngå at helsepersonell smittes når de hjelper smittede.

Oppsummering

Siden viruset ble påvist som årsak til sykdommen i 1976 har det vært en del mindre og oftest lokale utbrudd i flere afrikanske land. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika i 2014 er det største til nå, og det rammet tusenvis av mennesker. I august 2018 startet et større ebolautbrudd i Demokratiske republikk Kongo ved grensen til Uganda. Per juli 2019 er det meldt over 2500 tilfeller knyttet til utbruddet.

Symptombilde

Ebola smitter gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker fra en smittet person. Disse kroppsvæskene omfatter blod, urin, avføring og oppkast. Ebola spres ikke gjennom luften, for eksempel når noen hoster eller nyser, eller gjennom uformell kontakt som for eksempel ved å være i samme bygning som noen med ebola eller å passere dem på gata.

Ebola-symptomene utvikles innen 21 dager etter at viruset kommer inn i kroppen. Hvis noen som har vært i nærheten av en syk person ikke får symptomer i løpet av denne tiden, har de ikke blitt smittet.

Hvis du har hatt kontakt med en person som er smittet med ebolaviruset og du begynner å føle deg uvel, må du ringe legevakten og forklare situasjonen. Legevakten vil veilede deg videre.

Mange legemidler mot ebola blir nå utviklet og testet, men effekten er ikke avklart ennå. Behandling av ebolasyke fokuserer på «støttende behandling». Dette innebærer å behandle pasientenes symptomer som feber og smerter, og forhindre at de blir dehydrert.

Hva er ebola?

Det fulle navnet for ebola er ebola-virussykdom (EVD). Det finnes fire kjente typer av ebola-viruset som kan gjøre folk syke. Zaire-ebolavirus er ansvarlig for 2014-utbruddet i de vestafrikanske landene Guinea, Liberia og Sierra Leone.

Utbrudd av ebola antas å starte når smittede dyr overfører viruset til mennesker. Dette kan skje hvis mennesker spiser mat forurenset med et infisert dyrs avføring eller håndterer rått kjøtt fra et infisert dyr. Dyr som kan overføre viruset til mennesker, er for eksempel flaggermus og aper.

Når ebolaviruset kommer inn i kroppen, invaderer det cellene og skaper kopier av seg selv. Deretter brister cellene, slik at viruset kan spre seg. Viruset er rettet mot immunforsvarets celler og svekker dermed kroppens naturlige forsvar. Dette er en av grunnene til at mennesker kan bli svært syke av ebola-infeksjon. Viruset kan føre til alvorlige blødninger, organskade og død.

Vaksine mot ebola

Vaksine ble utprøvd under utbruddet i Vest-Afrika i 2014/-15. Resultatene fra utprøvingen viste gode resultater for å hindre videre spredning av ebola.

Vaksinen anbefales foreløpig kun brukt til helsepersonell som behandler ebolasyke, og til såkalt ringvaksinasjon. Det betyr at man gir vaksinen til de som har vært i kontakt med syke, og de som har vært i kontakt med dem igjen. Vaksinen er ikke allment tilgjengelig for reisende til ebolautbruddsområder.

Reiser og opphold i utbruddsområder

Det er svært sjeldent at andre enn pårørende til pasienter og helsepersonell blir smittet under et utbrudd. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler derfor vanligvis ingen restriksjoner for reisende til eller fra områdene hvor det er blitt påvist ebolatilfeller. Det er vanligvis ikke grunnlag for å fraråde reiser til land hvor det er utbrudd.

Man bør ved avgrensede, lokale utbrudd likevel vurdere å unngå å besøke området dersom det ikke er strengt nødvendig. Det kan også være andre viktige ting som gjør at man må vurdere sikkerhetsrisikoen for reisende før man drar til slike områder. Man må derfor uansett sette seg inn i de oppdaterte reiserådene som til enhver tid finnes på Utenriksdepartementets nettsider med reiseinformasjon og -råd.

Hvis du bor i eller reiser i et område med et ebola-utbrudd bør du:

  • Vask hendene ofte med såpe og vann, eller bruk et alkoholbasert hånd-desinfeksjonsmiddel.
  • Unngå kontakt med andres blod eller andre kroppsvæsker.
  • Ikke ta i ting som vært i kontakt med en smittet persons kroppsvæsker, som for eksempel klær, sengetøy, medisinsk utstyr eller nåler.
  • Unngå likskue- eller begravelsesritualer som krever berøring av kroppen til noen som har dødd av ebola.
  • Unngå kontakt med dyr som kan bære viruset, som flaggermus og aper. Dette inkluderer å unngå kontakt med kroppsvæsker og rått kjøtt fra disse dyrene.

Content provided by Norwegian Institute of Public Health

Last updated Friday, July 19, 2019