Zikafeber (zikavirus)

Zikafeber er en infeksjonssykdom forårsaket av zikavirus. Symptomene er vanligvis milde, men zikafeber hos gravide gir økt risiko for en alvorlig fosterskade som kalles mikrokefali. Skaden innebærer at barnet fødes med liten hodeskalle og underutviklet eller liten hjerne.

Bilde av mygg

Oppsummering

Myggtypene som kan føre viruset videre finnes ikke i Norge. Det er derfor ikke grunn til bekymring for spredning her i landet, selv om det har blitt registrert tilfeller av sykdom i Norge hos personer som har oppholdt seg i utbruddsområdene.

De store utbruddene av zikafeber, som man observerte i mange deler av verden i 2015 og 2016, har avtatt. Undersøkelser har likevel vist at zikavirus kan forekomme som sporadiske tilfeller i uoverskuelig framtid i store deler av det amerikanske kontinentet, Sørøst-Asia og enkelte områder i Afrika og Oseania.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Symptombilde

Symptomene er som regel milde og varer i 2–7 dager med:

  • feber
  • utslett
  • leddsmerter
  • øyebetennelse

Noen få kan utvikle nevrologiske og komplikasjoner som Guillain-Barrés syndrom.

Hva annet kan det være

Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.

Smittsomhet og inkubasjonstid

Zikaviruset smitter vanligvis til mennesker ved myggstikk.

Viruset kan i sjeldne tilfeller også smitte seksuelt både fra menn og kvinner.

Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen er vanligvis 3–12 dager.

Risikofaktorer og forebygging

Hvordan forebygge zikafeber?

Det finnes ingen vaksine mot zikavirus og ingen spesifikk behandling. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen.

Myggstikk kan best forebygges ved å:

  • bruke klær som dekker hele kroppen, for eksempel langermet skjorte, lange bukser og sokker
  • bruke myggmidler, eventuelt ved å sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel
  • bruke myggmidler også på dagtid, og gjenta innsmøringen hvis du svetter

God myggstikkbeskyttelse er spesielt viktig for gravide, og for personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner. Denne pasientgruppen bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise.

Forebygging av seksuell smitte

Zikaviruset kan i sjeldne tilfeller smitte seksuelt. Bruk av kondom i zikaområder ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for smitte.

Råd til blodgivere

​Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt område.

Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en person som

  • har vært diagnostisert med zikafeber, eller 
  • har oppholdt seg i områder med utbrudd, eller økende forekomst, av zikafeber i løpet av en 6 måneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten

skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttet seksuelle kontakt.

Råd til gravide vedrørende zikafeber

Zikafeber er for de aller fleste en mild sykdom med feber og utslett, men det er bred vitenskapelig enighet om at gravide som smittes med zikavirus kan overføre viruset til fosteret og forårsake mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.

Mikrokefali er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.

Lav risiko

Risikoen for at gravide blir smittet med zikaviruset ved reise er lav, men siden konsekvensene ved smitte kan bli store for fosteret, anbefaler norske helsemyndigheter gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor zikaviruset kan forkomme.

Det anbefales at alle gravide som har vært i områder med zikavirus blir testet ved hjemkomst, og at de som har vært i zikaområder og som ønsker å bli gravide, tar forholdsregler etter hjemkomst.

Norske helsemyndigheters anbefalinger om reise til endemiske (begrensede) strøk eller områder for zikavirus er på linje med eksisterende anbefalinger for gravide som planlegger reise til områder med malaria. Som zikafeber, kan malaria være skadelig for mor og foster under graviditet.

Råd etter hjemkomst fra områder med utbrudd eller økende forekomst

Gravide som har oppholdt seg i landet eller har blitt gravid under oppholdet bør få tatt en zikatest hos fastlegen. Dersom partner også har oppholdt seg i et zikaområde, bør han bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten. Alternativt kan mannen få tatt en test tidligst 4 uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes fram til testresultat foreligger. 

Menn som har oppholdt seg i landet og har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten. Alternativt kan mannen få tatt en test tidligst 4 uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes fram til testresultat foreligger. 

Kvinner som har oppholdt seg i landet bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide. Dersom mannen har oppholdt seg i områder med zikaforekomst bør paret vente 6 måneder før graviditet. Dersom paret ikke kan vente, kan test tilbys tidligst 4 uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes fram til testresultat foreligger.

Content provided by Norwegian Institute of Public Health

Last updated Thursday, January 9, 2020