Mollusker

Mollusker er en smittsom, men ufarlig hudinfeksjon som skyldes et virus. Molluskene forsvinner som oftest av seg selv uten behandling.

Hva er mollusker?

Mollusker skyldes viruset Molluscum contagiosum. Det smitter ved direkte hudkontakt og gir små, cirka 2-5 mm, kuleformede hudforandringer. Mollusker forsvinner som regel av seg selv etter et halvt til ett år.

Symptomer på mollusker

Molluskene er små, rosa til hudfargede, glatte, kuleformede forandringer med en liten fordypning i midten. Ofte inneholder de en osteaktig masse. 

Har du atopisk eksem eller nedsatt immunforsvar, kan utslettet bli mer utbredt og det kan ta lengre tid før molluskene forsvinner.

Mollusker er vanlig hos barn og sitter oftest på overkroppen og på innsiden av armene. Mollusker smitter ved hudkontakt. Viruset kan også overføres via håndklær og klær.

Hos voksne kan mollusker smitte ved seksuell kontakt, og molluskene sees da på kjønnsorganer, lår og nederst på magen.  

Kloring og barbering kan føre til at molluskene sprer seg lokalt. Mollusker kan klø og føre til eksem, og i noen tilfeller en bakterieinfeksjon i huden.

Forandringene har et karakteristisk utseende og diagnosen er derfor nesten alltid enkel å stille. Molluskene er ofte lett gjenkjennelige, men kan forveksles med kjønnsvorter.

Behandling av mollusker

Mollusker forsvinner som oftest av seg selv og det er vanligvis ikke nødvendig med behandling. Hos de fleste forsvinner molluskene i løpet av 6-9 måneder, men hos noen kan det ta opptil 2-3 år.  

Dersom du ønsker behandling, finnes det alternativer som frysebehandling, kirurgisk fjerning eller legemiddel som du kan smøre eller pensle på molluskene.

PubMed. UK national guideline for the management of Genital Molluscum in adults, 2014 [Internett]. Staffordshire: Clinical Effectiveness Group (British Association of Sexual Health and HIV); 2014 [hentet 2024-04-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25332225/ 

Edwards S, Boffa MJ, Janier M, Calzavara-Pinton P, Rovati C, Salavastru CM, Rongioletti F, et al. 2020 European guideline on the management of genital molluscum contagiosum [Elektronisk artikkel]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Sep 2. doi: 10.1111/jdv.16856. Epub ahead of print. PMID: 32881110. [hentet 2021-02-16]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32881110

 

Content provided by Oslo University Hospital

Oslo University Hospital. Mollusker. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, May 7, 2024 [retrieved Saturday, June 22, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/kjonnssykdommer/mollusker/

Last updated Tuesday, May 7, 2024