Kyssesyken (mononukleose)

Kyssesyken, eller mononukleose, er en virussykdom som i all hovedsak skyldes Epstein-Barr virus (EBV).

Mononukleose kalles også for kyssesyken og rammer ungdom oftest.

Oppsummering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sykdommen mononukleose har ingen spesielle årstidsvariasjoner.

Har du hatt sykdommen, gir det livslang immunitet.

Mononukleose rammer ofte eldre barn og unge. I Norge er det vanlig med enkelttilfeller av sykdommen, men den kan også forekomme med flere tilfeller i nærmiljøet. Mononukleose er en sykdom de fleste gjennomgår i løpet av barne- og ungdomsårene, og i 20-årsalderen har rundt 90 prosent antistoffer mot sykdommen som viser at de har gjennomgått infeksjonen.

Smitte utenom ungdomsårene gir vanligvis lite symptomer. Alvorlige infeksjoner er svært uvanlig i Norge.

Symptomer og forløp

Omtrent halvparten av de unge som smittes har ingen symptomer. Symptomer i ungdomsårene er slapphet og ofte øyelokkhevelse, deretter halsbetennelse​ og betennelse i mandlene​​​ og utslett. Mange opplever også å få forstørret milt.

Man kan også få forstørrete lymfekjertler, spesielt på halsen. Forhøyde leverfunksjonsprøver er også svært vanlig hos unge. ​

For de aller fleste er symptomene over etter noen uker, men for noen vil infeksjonen medføre en lengre periode (2-6 måneder) med slapphet og lavere energinivå. Mononukleose har derfor, i likhet med mange andre infeksjoner, blitt forbundet med ME (myalgisk encefalopati) også kalt kronisk tretthetssyndrom, men det finnes ikke entydige holdepunkter for en slik sammenheng.

Epstein-Barr virus (EBV) kan også forårsake andre akutte infeksjoner uten at man utvikler mononukleose. Slike akutte infeksjoner kan være leverbetennelse og hjernebetennelse.

Smittsomhet og inkubasjonstid

Smitte skjer via kontaktsmitte gjennom spytt ved kyssing, deling av flasker o.l. I de fleste tilfellene skjer smitteoverføring fra friske bærere av viruset. Viruset utskilles gjennom spytt i lang tid etter infeksjon, kanskje opptil ett år. EBV kan også overføres ved blodoverføring.​

Tiden fra smitte til eventuelle symptomer er fire til seks uker.

Forebygging

​Unngå utveksling av spytt (kyssing, deling av flasker) under og etter sykdom. Ved forstørret milt bør aktivitetsnivået reduseres. Inntak av alkohol frarådes ved forhøyede leverenzymer. Personer med påvist sykdom kan gå tilbake i arbeid ved tilfredsstillende allmenntilstand.

Utredning og diagnose

​Påvisning av mononukleose kan utføres på legekontor som hurtigtest, med god diagnostisk sikkerhet.

Tidligst én uke etter smitte kan det påvises at du har kyssesyke.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling, og det finnes heller ingen vaksine.

Content provided by Norwegian Institute of Public Health

Last updated Monday, April 29, 2019