Sjeldne epilepsidiagnoser

Det finnes en rekke sjeldne diagnoser hvor epilepsi er en del av sykdomsbildet. Disse har ofte en genetisk årsak.

Spørsmål om epilepsi? Ring Epifon1

22 47 66 00

Monday from 10:00 to 14:00

Tuesday from 10:00 to 14:00

Thursday from 17:00 to 21:00

Snakk med en av våre frivillige.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

67 50 11 95

Monday-Friday from 09:00 to 15:00

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr informasjon, rådgivning og kurs om de sjeldne diagnosene senteret har ansvar for.