Sjeldne diagnoser

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Her får du oversikt over flere hundre ulike diagnoser og tjenestetilbudet.

Sjeldentelefonen

800 41 710

Monday-Friday from 08:30 to 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.

Informasjonsvideo om sjeldne diagnoser

Informasjonsvideo om sjeldne diagnoser

Produktionsbolag: Nevertheless AB, producent: Linda Grådal, animering & illustration: Sultan & Sultan, musik & voiceover: Volym Studios. Manusbearbetning: NKSD i samarbeid med Malin Lybeck​.

Kort informasjonsvideo om at du kan ringe Sjeldentelefonen på 80041710

Kort informasjonsvideo om at du kan ringe Sjeldentelefonen på 80041710

. Sjeldentelefonen er en tjeneste ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

 

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 31b, 2. etg, 0450 Oslo
E-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no

(Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post)

Sjeldentelefonen

800 41 710

Monday-Friday from 08:30 to 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.