Kjøp av medisinsk forbruksmateriell utenfor EU/EØS

Bor eller studerer du i utlandet, kan du ha rett til å få refundert deler av utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Forbruksmateriell