Kjøp av næringsmidler utenfor EU/EØS

Du kan ha rett til å få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt utenfor EU/EØS. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Kvinnelig apotekansatt holder frem et næringsmiddelprodukt

Illustration: Morten Rakke / Helfo