Kjøp av næringsmidler utenfor EU/EØS

Du kan ha rett til å få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt utenfor EU/EØS. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Kvinnelig apotekansatt holder frem et næringsmiddelprodukt

1

Dine rettigheter

Er du utsendt arbeidstaker, student eller utflyttet pensjonist og du er medlem i norsk folketrygd, kan du ha rett til å få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt i utlandet.

Du kan få stønad hvis du fremlegger legeerklæring på at du lider av

  • sykelige prosesser i munn, svelg, spiserør, mage eller tarm som hindrer tilførsel eller opptak av vanlig mat
  • stoffskiftesykdom
  • alvorlig, behandlingsresistent epilepsi
  • laktose-, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi (gjelder barn under 10 år) 
  • fenylketonuri (Føllings sykdom)
  • kreft/immunsvikt
  • annen sykdom som medfører sterk svekkelse

Du får bare refundert utgifter til næringsmidler som er oppført på produkt- og prislisten fra Helfo. Vær oppmerksom på at du ikke kan få refusjon for lignende produkter. Dette betyr at produktet du kjøper i utlandet må være identisk med produkter det gis stønad til i Norge, både når det gjelder innhold og mengde. 

For å få refundert utgifter til næringsmidler må næringsmidlene være kjøpt med resept. Dette gjelder selv om produktene kan kjøpes reseptfritt. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kun kvitteringer.

Eksempel

Fiona studerer i Johannesburg og har med seg sønnen Vetle på fem måneder. Vetle har påvist melkeproteinallergi og må ha morsmelkerstatning. Han har vedtak fra Helfo, og Fiona kjøper morsmelkerstatning på apoteket. Fiona forsikrer seg om at hun har kjøpt et produkt som er oppført på produkt- og prislisten.

2

Husk dokumentasjon!

Husk å sikre deg dokumentasjon!

Når du handler næringsmidler i utlandet, må du få med deg

  • resept
  • dokumentasjon på hvilke typer næringsmidler som er kjøpt
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Du må kunne dokumentere at næringsmidlet er utlevert fra et apotek.

For å søke refusjon fra Helfo må du også ha en legeuttalelse som opplyser om din diagnose og allmenntilstand.

Eksempel

Fiona sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at næringsmidlene er betalt.

3

Send søknad til Helfo

Når du har kjøpt næringsmidlene, kan du søke Helfo om refusjon.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet bruke papirskjema.

Er du utsendt arbeidstaker eller student, skal du fylle ut og sende inn

Er du pensjonist, skal du fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg .

Eksempel

Fiona sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon til Helfo innen seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Content provided by Helfo

Helfo. Kjøp av næringsmidler utenfor EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, February 6, 2023 [retrieved Wednesday, July 24, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/kjop-av-naringsmidler-utenfor-eu-eos/

Last updated Monday, February 6, 2023