Kjøp av næringsmidler utenfor EU/EØS

Du kan ha rett til å få refundert utgifter til næringsmidler kjøpt utenfor EU/EØS. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Kvinnelig apotekansatt holder frem et næringsmiddelprodukt