Epidural og smertelindring under fødselen

Gravide opplever fødselsforløpet svært forskjellig, og behovet for å lindre smertene vil derfor variere. Mange kvinner føder uten smertelindring, mens enkelte fødsler, spesielt de langvarige, er mer smertefulle.

Hvordan du opplever smerte er svært individuelt og kan være avhengig av fødselsforløpet, forventninger, tidligere opplevelser og fødselserfaringer.

Det er viktig at du sier fra om dine ønsker og behov, gjerne før fødselen, slik at helsepersonellet kan ta hensyn til dette så langt det er helsemessig forsvarlig. Dine ønsker og behov for smertelindring vil også vurderes fortløpende under fødselen.

Smertelindrende tiltak under fødsel uten legemidler

Omsorg, motivasjon for fødsel, trygghet og tilstedeværelse av en voksen person kan gjøre det mulig å takle normale fødselssmerter med bruk av enkle smertelindrende tiltak.

Disse tiltakene har god effekt, er trygge å bruke og er gode alternativer for deg som ønsker å unngå medisinsk smertelindring:

 • varme kluter
 • varmt bad eller varm dusj
 • massasje
 • risposer
 • riktige og gode stillinger med variasjoner
 • hvile eller aktivitet
 • å ha en støtteperson til stede
 • punktvis injeksjon av små mengder sterilt vann under huden (steriltvannspapler)
 • akupunktur og avspenning, som gis av jordmødre med spesiell opplæring

I den første fasen av fødselen, der livmorhalsen endres og før fødselen går over i den aktive delen, er dette gode tiltak for å lindre smertene. Det er en fordel med god menneskelig støtte og oppmuntring så du ikke blir motløs i denne fasen.

Den aktive delen av fødselen starter når mormunnen har blitt myk og åpner seg og riene er regelmessige. Da kan du oppleve behov for, eller helsepersonell anbefaler, ytterligere smertelindring.

Epidural- og spinalbedøvelse

Regional bedøvelse, epidural- eller fødespinalbedøvelse, benyttes ved om lag en tredjedel av fødslene i Norge, og kan tilbys ved de fleste fødesteder. Anestesilegen setter bedøvelsen.

Epiduralbedøvelse er sjelden forbundet med alvorlige komplikasjoner, men den kan gi svakere rier og langsommere fødselsframgang. Noen få opplever hodepine etter fødselen, og enkelte får midlertidig nedsatt nervefunksjon i beina etter epidural. Varige forandringer er imidlertid svært sjeldne.

Du får først lokalbedøvelse ved innstikkstedet, og ved hjelp av en nål føres et kateter inn i epiduralrommet i ryggraden, der det blir liggende til fødselen er over. Gjennom kateteret gis kontinuerlig smertestillende medisin som bedøver nerverøttene.

Bevegelsesnervene blir lite påvirket av medisinen, og du vil vanligvis fortsatt kunne gå oppreist og være aktiv under fødselen. Epiduralbedøvelse er særlig nyttig under åpningsfasen.

Helsepersonell anbefaler vanligvis epidural hvis:

 • du skal ha setefødsel
 • du skal ha tvillingfødsel
 • du har høyt blodtrykk
 • du har svangerskapsforgiftning

Når fødselen er kommet så langt at barnet snart vil bli født, kan du også få spinalbedøvelse. Den virker raskere enn epiduralbedøvelsen, og varer i ca. to timer. Anestesilegen setter spinalbedøvelsen ved å gi deg et sprøytestikk i ryggen.

Lystgass og andre bedøvelser

Pudendalbedøvelse

Jordmor eller lege gir en bedøvelse av nervene i nedre del av skjeden. Den settes med et stikk på hver side innvendig i skjeden og virker raskt.

Lokalbedøvelse

Jordmor setter lokalbedøvelse ved skjedeåpningen i siste del av trykketiden.

Lystgass N2O

Lystgass tilbys enkelte steder og hjelper mange gjennom store deler av åpningstiden. Lystgassen pustes inn via en maske og brukes under hver ri.