Førstehjelp ved bevisstløshet

Førstehjelp ved bevisstløse voksne og barn er den samme, men hjerte- og lungeredningen er litt forskjellig. Finner du en bevisstløs person må du ringe 113. De vil hjelpe deg med å gi fri luftvei og legge personen i sideleie.

Slik hjelper du en bevisstløs person

På et skadested må du vurdere egen sikkerhet og om du trygt kan nærme deg. Du kan få hjelp til å vurdere situasjonen av helsepersonell eller politiet på telefon 113 eller 112. Noen ganger må du vente på profesjonell hjelp, fordi det er for farlig å hjelpe til.

Undersøk om den skadde lever og puster

 • Vurder bevissthet ved å snakke til personen. Får du ikke svar, rist i og rop til personen for å se om du får en reaksjon.
 • Får du ikke svar er personen bevisstløs og trenger rask hjelp.

Ring 113 dersom en person:

 • er bevisstløs eller vanskelig å vekke, og du må riste og rope for å holde hen våken
 • plutselig virker uklar og forvirret på grunn av sykdom eller skade
 • sliter med å få puste, eller du mener skaden eller sykdommen er tidskritisk

Her kan du lese om hva som skjer når du ringer 113.

Gi fri luftvei

Å gi fri luftvei er det viktigste, uansett årsak til at personen er bevisstløs. En bevisstløs person er ikke i stand til å hold luftveien åpen selv.

Slik lager du fri luftvei:

 • Dra personens hake fremover i et underbitt
 • Bøy hodet litt bakover og hold grepet (hodet og haken)

Du lager en passasje bak tungen, hvor luft kan passere. Hold grepet og sjekk om personen puster normalt.

Har den bevisstløse vært involvert i en ulykke med mye fart eller kraft og nakken kan være skadet, bøyer du hodet til normal posisjon, ikke bakover. Dra haken tydeligere frem i underbitt for å få fri luftvei. Fri luftvei er det viktigste for at personen ikke skal bli kvalt.

Sjekk for normal pust

 • Hold fri luftvei og sjekk om personen puster normalt.
 • Legg kinnet ditt nært munn og nese, og hør og føl etter varm luftstrøm.
 • Se mot bryst og mage etter pustebevegelser.
 • Bruk inntil 10 sekunder for å bestemme om det er pust eller ikke.

Normal pust gir jevne bevegelser. Brystet hever og senker seg, og du hører og føler jevn luftstrøm fra munn og nese. Lyder, bevegelser, hikst eller gurgling kan være reflekser i kroppen og ikke normal pust.

Er det ingen eller unormal pust må du starte hjerte- og lungeredning. Er du usikker, be 113 høre lydene ved å holde telefonen nær personens munn.

Er personen bevisstløs, men puster normalt, skal du legge personen i sideleie. Forsikre deg om at pusten forblir normal, mens du holder fri luftvei og overvåker pusten.

Slik legger du en person i sideleie

Har du holdt fri luftvei og sett at den bevisstløse puster normalt, skal du legge den bevisstløse i sideleie:

 • Stå på kne ved siden av personen. Legg armen nærmest deg ut til siden. Ta tak i beinet på motsatt side og løft kneet, slik at det står opp i en vinkel.
 • Ta armen på motsatt side over mot deg, og legg den på personens eget kinn, på den siden du sitter. Behold din hånd mot personens hånd og kinn, slik at du har kontroll på personens hode.
 • Dra personen bøyde kne over mot din side, og rull personen over på siden. Du har kontroll på hodet, og kan nå lirke ut din egen hånd.
 • Bøy hodet bakover og pass på at personens munn er vinklet nedover.
 • Dra kneet oppover mot personens mage, slik at benet ligger ut i en vinkel og gir god støtte. Personen skal ligge på siden, og ikke skli over i mageleie.

Nå ligger personen i sideleie. Luftveien er fri ved at tungen sklir fremover slik at luft kan passere og væske renner ut. Brystkassen har ingen vekt mot lungene og det blir lettere å puste.

Dekk personen godt til, for å hindre nedkjøling. Overvåk og se etter normal pust mens du venter på ambulansen.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Førstehjelp ved bevisstløshet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. juni 2023 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/forstehjelp-ved-bevisstloshet/

Sist oppdatert fredag 23. juni 2023