C U Medical iPad SP1

Farge

  • Hvit med sorte detaljer

Form

  • Firkantet

Elektroder

  • Elektrodene ligger i en slisse under hjertestarteren
  • Du kan se utløpsdatoen gjennom beskyttelsesglasset

Serienummer

  • Serienummer finner du på baksiden av hjertestarteren

Batteri

  • Batteristatus vises i et display med sorte felt
  • Feltet er fylt opp med sort farge ut fra hvor mye strøm som er igjen på batteriet

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). C U Medical iPad SP1. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. mai 2023 [hentet torsdag 18. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/registrer-din-hjertestarter/cu-medical-ipad-sp1a/