Fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse

Det er mulig å få tilgang til tjenester på Helsenorge på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Eldre kvinne som trøster deprimert eldre mann hjemme

Hva er samtykkekompetanse?

Dersom en person er åpenbart ute av stand til å ivareta sine interesser og forstå hva et samtykke innebærer, kan vedkommende mangle samtykkekompetanse. Dette kan skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens, eller psykisk utviklingshemming, og tilstanden må være varig.

Mer informasjon om samtykkekompetanse kan du finne hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nærmeste pårørende

Det er kun nærmeste pårørende som kan få fullmakt til bruk av tjenester på Helsenorge på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse. Det er ikke nok å bare være pårørende - man må være nærmeste pårørende for å kunne få slik fullmakt.

Med nærmeste pårørende mener man de som i størst grad har varig og løpende kontakt med pasienten. En pasient kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter.

Selv om nærmeste pårørende får selvstendig tilgang til Helsenorge på vegne av pasienten, skal helsepersonell og nærmeste pårørende medvirke sammen med pasienten i den grad det er hensiktsmessig, ut fra en vurdering av pasientens forutsetninger.

Dersom du ikke lenger er nærmeste pårørende, må du selv sørge for å oppheve fullmakten hos Helsenorge

Slik får du fullmakt på vegne av en person med manglende samtykkekompetanse

Personer med manglende samtykkekompetanse må være over 12 år, og nærmeste pårørende må være over 18 år for at det skal kunne gis fullmakt. For barn yngre enn 12 år er det ordinær foreldrerepresentasjon som gjelder.

Henvendelser om fullmakt blir behandlet løpende. Normalt blir saken ferdigbehandlet innen 14 dager. Du får svarbrev i posten, og kan også logge deg inn på Helsenorge og sjekke om fullmakten er aktivert.

For å få fullmakt på vegne av en person med manglende samtykkekompetanse må følgende sendes inn:

Skjemaene finner du også samlet i boksen nederst på siden.

Varighet

Denne fullmakten vil gjelde for maksimalt 5 år av gangen. Skal den forlenges utover dette, må den fornyes.

Avslutte fullmakten

Hvis du som nærmeste pårørende ønsker å avslutte fullmakten, kan du selv oppheve den ved å logge deg inn på Helsenorge.

Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn, kan du fylle ut og sende inn skjema for å trekke tilbake fullmakt til Helsenorge på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse (PDF). Du finner også dette skjemaet i boksen nederst på siden.

Tjenester som er tilgjengelige via fullmakt

På vegne av barn under 12 år

På vegne av barn under 12 år er det vanlig foreldrerepresentasjon som gjelder.

På vegne av personer over 12 år

Hvis du har fullmakt på vegne av personer over 12 år som ikke har samtykkekompetanse, vil du ha tilgang til de samme tjenestene som ved vanlig foreldrerepresentasjon for barn under 12 år, med unntak av Bytte fastlege.

For å bytte fastlege for personen må du kontakte Veiledning for Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00. Telefontiden er mandag til fredag klokken 08:00 til 15:30.

Her ser du hvilke tjenester som er tilgjengelige via foreldrerepresentasjon på Helsenorge.

Les mer om alle tjenestene på Helsenorge.