Tjenestene på Helsenorge

På Helsenorge finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.

Noen av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på Helsenorge kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig.

Sist oppdatert tirsdag 16. mai 2023