Dusj og bad

Baderomsprodukter som dusjsåpe, vanlig såpe og skumbad er lite giftige, men får du det i øynene vil det gi irritasjon. Badeolje i luftveiene kan gi alvorlige lungesymptomer.

Såpestykke i en skål

Illustrasjon: Helén Karlsson / Johnér Bildbyrå AB

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Se mer informasjon om balsam og hårfargemidler her.

Badekuler

​Badekuler er lite giftige, og inneholder såpestoffer (tensider) som er lite problematiske å smake på. Ved inntak av større mengder, kontakt Giftinformasjonen.

Badekuler som inneholder eteriske oljer kan være problematiske, kontakt Giftinformasjonen.​

Badeolje

Badeolje er som oftest lite farlig å få i seg. I tilf​​​eller der badeolje har kommet over i luftveiene, kan badeolje imidlertid gi alvorlige lungesymptomer.

Symptomer ved svelging av badeolje

Større mengder kan gi

 • diaré
 • kvalme
 • oppkast

Symptomene vil være forbigående, og kan som oftest ses an hjemme.

Dersom det kommer over i luftveiene kan det oppstå

 • hoste/luftveisirritasjon
 • pustebesvær

Førstehjelp ved svelging av badeolje

 • Gi drikke
 • Ved symptomer fra luftveiene, bør lege kontaktes og barnet bør observeres på sykehus

Førstehjelp ved sprut av badeolje i øynene

 • Skyll med rennende lunkent vann til badeoljen er skyldt bort fra øyet
 • Ved vedvarende irritasjon og ubehag etter skylling, kontakt lege

Dusjsåpe

​Dusjsåpe er lite farlig å få i seg og inneholder stort sett mildt irriterende stoffer som kalles tensider

Symptomer

Selv om det er drukket i små mengder, kan produktene gi milde mage/tarmsymptomer som

 • kvalme
 • brekninger og oppkast
 • diaré

Disse symptomene er ofte selvbegrensende og lite farlig og kan ses an hjemme. Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer.

Hvis du har fått dusjsåpe​ i øynene

 • ​​Skyll straks med rennende, lunkent vann i noen minutter.
 • Kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer.

Ved svelging av d​usjsåpe bø​​r man gi litt å drikke.

Fast såpe

​Fast såpe eller såpestykker er lite farlige ved små inntak og inneholder såpestoffer (tensider).

Symptomer

Såpestykker virker mildt irriterende på slimhinner og øyne, og kan ved stort inntak gi

 • kvalme
 • brekninger
 • diaré

Behandling​

Inntak:

 • Gi drikke, gjerne melk

Øyekontakt:

 • Skyll med rennende, lunkent vann i noen minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Skumbad og såpebobler

​Såpebobleprodukter er lite giftige. Såpeboblevann inneholder for det meste såpestoffer (tensider).

​Symptomer

Ved svelging av såpebobleprodukter, kan det oppstå

 • kvalme​
 • oppkast
 • diare

Såpebobleprodukter kan virke mildt irriterende på slimhinner og øyne. Får man såpeboblevann i øynene vil det gi irritasjon, som

 • rødhet
 • svie
 • tåreflod

Førstehjelp

​Svelging​​

 • Skyll munnen
 • Gi litt å drikke
 • Ved langvarige eller kraftige symptomer, kontakt lege

Øyne

 • Skyll øynene med lunkent rennende vann
 • Ved vedvarende irritasjon i øynene, kontakt lege