Såpe og såpebobler

Dusjsåpe, fast såpe og såpebobler er lite farlige å smake på. Ved søl i øynene vil det kunne gi irritasjon. Gi litt drikke eller skyll øynene. Ved milde symptomer kan man se an situasjonen hjemme. Badeolje er også lite giftig, men hvis det kommer ned i luftveiene kan det gi alvorlige lungesymptomer.

Såpestykke i en skål

Å smake på såpe er lite farlig

Illustrasjon: Helén Karlsson / Johnér Bildbyrå AB

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Se mer informasjon om balsam og hårfargemidler her.

Badeolje

Badeolje er som oftest lite farlig å få i seg. I tilf​​​eller der badeolje har kommet over i luftveiene, kan badeolje imidlertid gi alvorlige lungesymptomer.

Symptomer ved svelging av badeolje

Større mengder kan gi

 • diaré
 • kvalme
 • oppkast

Symptomene vil være forbigående, og kan som oftest ses an hjemme.

Dersom det kommer over i luftveiene kan det oppstå

 • hoste/luftveisirritasjon
 • pustebesvær

Førstehjelp ved svelging av badeolje

 • gi drikke
 • ved symptomer fra luftveiene, bør lege kontaktes 

Førstehjelp ved sprut av badeolje i øynene

 • skyll med rennende lunkent vann til badeoljen er skyldt bort fra øyet
 • ved vedvarende irritasjon og ubehag etter skylling, kontakt lege

Dusjsåpe

​Dusjsåpe er lite farlig å få i seg og inneholder stort sett mildt irriterende stoffer som kalles tensider.

Symptomer ved svelging av dusjsåpe

Selv om det er drukket i små mengder, kan produktene gi milde mage/tarmsymptomer som

 • kvalme
 • brekninger og oppkast
 • diaré

Disse symptomene er ofte selvbegrensende og lite farlig og kan ses an hjemme. Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage/tarmsymptomer. 

Førstehjelp ved sprut av dusjsåpe​ i øynene

 • ​​skyll straks med rennende, lunkent vann i noen minutter.
 • kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer.

Fast såpe

​Fast såpe eller såpestykker er lite farlige ved små inntak og inneholder såpestoffer (tensider).

Symptomer

Såpestykker virker mildt irriterende på slimhinner og øyne, og kan ved stort inntak gi

 • kvalme
 • brekninger
 • diaré

Førstehjelp 

Ved svelging av dusjsåpe

 • Gi drikke

Er det spist større mengder fast såpe, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Ved søl i øynene 

 • skyll med rennende, lunkent vann
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer

Såpebobler

​Såpebobleprodukter er lite giftige. Såpeboblevann inneholder for det meste såpestoffer (tensider).

​Symptomer 

Ved svelging av såpebobleprodukter, kan det oppstå

 • kvalme​
 • oppkast
 • diare

Såpebobleprodukter kan virke mildt irriterende på slimhinner og øyne. Får man såpeboblevann i øynene vil det gi irritasjon, som

 • rødhet
 • svie
 • tåreflod

Førstehjelp

​Svelging​​

 • skyll munnen
 • gi litt å drikke
 • ved langvarige eller kraftige symptomer, kontakt lege

Øyne

 • skyll øynene med lunkent rennende vann
 • ved vedvarende irritasjon i øynene, kontakt lege