For presse og media

Giftinformasjonen gir råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Vi har kunnskap om hva som er giftig, hvilke symptomer som kan oppstå og hvilken behandling som er nødvendig.

a-presse

Innholdet er levert av Giftinformasjonen