For presse og media

Giftinformasjonen gir råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Vi har kunnskap om hva som er giftig, hvilke symptomer som kan oppstå og hvilken behandling som er nødvendig.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. For presse og media. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. mai 2024 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/for-presse-og-media/

Sist oppdatert tirsdag 21. mai 2024