For presse og media

Giftinformasjonen gir råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Vi har kunnskap om hva som er giftig, hvilke symptomer som kan oppstå og hvilken behandling som er nødvendig.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. For presse og media. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet mandag 11. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/for-presse-og-media/