For presse og media

Giftinformasjonen gir råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Vi har kunnskap om hva som er giftig, hvilke symptomer som kan oppstå og hvilken behandling som er nødvendig.

a-presse

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen