Grill og ildsted

Kull, tennbriketter og fyrstikker er lite giftige. Å få i seg en slurk tennvæske kan derimot føre til alvorlig lungepåvirkning.

Grill med kull

Illustrasjon: Vladimir Liverts / Johnér Bildbyrå AB

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Fyrstikker

Fyrstikker er lite giftig å smake på.

Fystikker inneholder blant annet klorater, men inneholder ikke lenger svovel. Et barn kan spise inntil 20 fyrstikkhoder før det er fare for noen forgiftning.

Kull/grillkull

Kull er ikke giftig.

Tennbrikker

Tennbriketter er som regel lite giftig.

​​​Sympomter

Det er lit​e farlig å smake på en ​​fast tennbrikett. Ved større inntak kan symptomer som for eksempel kvalme, oppkast og magesmerter oppstå.

​Førstehjelp

 • Fjern reste​​r fra munnen og gi litt å drikke.
 • Hvis større mengder er spist eller briketten har flytende kjerne, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Tennvæske

Tennvæske er et petroleumsdestillat. Å få i seg en slurk tennvæske kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Etter små uhell med petroleumsprodukter har Giftinformasjonen erfaring med at det likevel ofte går bra.

Symptomer

​Symptomer e​r avhengig av mengden som er svelget. Ved svelging av en liten slurk, er det fare for lungepåvirkning. Ved svelging av større mengder, kan også andre symptomer oppstå.

​Ved svelging​

 • Kvalme og oppkast
 • Hoste, tungpustethet og pusteubehag er tegn på lungepåvirkning
 • Store inntak kan føre til sløvhet og nedsatt bevissthet

​Søl i øyne​​​​

 • Rødhet, smer​​ter og irritasjon

Søl på hu​d​​

 • Kortvarig kontakt med tennvæske på hud gir sjelden skade.
 • Langvarig hudkontakt kan gi utslett og sår hud.
 • Tennvæske er avfetten​de og tørrer lett ut huden.

​Førstehjelp

Svelging av litt tennvæske​

 • Ikke fremkall brekninger
 • Gi litt drikke

Vedkommende skal til legevakt/sykehus for observasjon, dersom det oppstår symptomer som

 • hoste
 • tungpustethet
 • brekninger og oppkast mer enn en til to ganger
 • sløvhet eller lignende

Hvis det ikke har oppstått noen symptomer innen 6 timer etter uhellet, er det lite fare for alvorlige symptomer. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging dersom det er drukket mer enn en slurk tennvæske.

Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Søl i øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

​Søl på hud​

 • Skyll og vask hude​n godt med mild såpe og lunkent vann.