Produkter og kjemikalier

Produkter og kjemikalier er en del av hverdagen vår. Noen av disse kan gi forgiftninger ved uhell eller feil bruk.

Oversikt over ulike produkter og kjemikalier i alfabetisk rekkefølge

Illustrasjon: Helsenorge

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Døgnåpen telefon.

For helsepersonell

Tilrådingar for behandling av akutte forgiftingar, utarbeidde av Giftinformasjonen. 

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Produkter og kjemikalier. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 3. mars 2020 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/