Hoggormbitt hos hund og katt

I Norge har vi en giftig slangeart, hoggorm (Vipera berus). Kontakt din veterinær hvis dyret ditt har blitt bitt av hoggorm.

Hoggorm

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr fra allmenheten.​​ Du må derfor kontakte veterinær for råd og veiledning ved uhell med hoggorm.​​​​

Tegn på forgiftning

Lokale kliniske tegn på forgiftning etter hoggormbitt kommer raskt, og vanligvis innen 2 timer.

 • Lokal hevelse
 • Slapphet
 • Oppkast
 • Halthet (ved bitt i bein)
 • Sirkulasjonsforstyrrelser

Dyret kan videre utvikle lever- og nyreskader.

Førstehjelp ved ho​ggormbitt

 • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
 • Dyret bør holdes mest mulig i ro, og om mulig bæres til transport
 • Kontakt veterinær om du tror hunden eller katten din har blitt bitt av hoggorm.

Giftige mengder

Kliniske tegn hos dyret avhenger blant annet av hvor på kroppen ormen har bitt og hvor mye gift som er sprøytet inn. Bitt i hodeområdet og beina gir oftere alvorlige symptomer. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (tørre bitt) og ingen reaksjon oppstår.

Har dyret ingen symptomer 8-12 timer etter bittet, har det trolig vært ubetydelig giftinnsprøyting.

Behandling

Kortisontabletter er ikke lenger anbefalt behandling. Har dyret blitt bitt av hoggorm, vil veterinæren vurdere forskjellige behandlinger​​:

 • Ro
 • Væskebehandling
 • Motgift