Hund og katt

Kontakt veterinær ved forgiftninger hos dyr. Giftinformasjonen besvarer ikke henvendelser om dyr.

Illustrasjonsbilde av hund og katt

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hund og katt. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/