Tensider

Tensider er et av innholdsstoffene i en rekke rengjørings- og vaskeprodukter, samt i hygieneprodukter som hudsåpe, sjampo og lignende. Noen tensider er lite farlige, mens andre kan være giftige eller kan gi etseskader. Det er alltid lurt å komme i gang med skylling av øyne eller hud til det er kjent om det er fare for etseskade.

Vaskebøtte med forskjellige vaskemidler og utstyr

Det finnes mange forskjellige typer tensider, men de deles ofte i hovedgrupper ut fra hvilke egenskaper de har. Vi har delt de i to hovedgrupper;

 • Anioniske, amfotære og non-ioniske tensider er lite farlige.
 • Kation tensider kan være giftige eller gi etseskade.

Anioniske, non-ioniske og amfotære tensider er lite farlige

Anioniske, amfotære og non-ioniske tensider er de lite farlige tensidene. De er gjerne tilsatt i produkter som for eksempel: håndsåpe, sjampo, håndoppvaskmidler og rengjøringsmidler til bruk i hjemmet. Disse er generelt lite farlige å smake på i små mengder, men kan gi irritasjonssymptomer i større mengder.

​Symptomer ved lite farlige tensider

Ved svelging

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter

​Ved søl i øyne​

 • svie
 • smerte
 • rødhet
 • i sjeldne tilfeller sår på hornhinnen

Førstehjel​​p ved lite farlige tensider

​Ved svelging​

 • gi litt drikke
 • se an hjemme hvis det er svelget liten mengde, og det er ingen eller lette symptomer 
 • hvis det er mistanke om at produktet har kommet over i luftveiene, og man har symptomer fra luftveiene, ta kontakt lege
 • hvis større mengder er svelget, ta kontakt med lege

​Ved søl i øyne 

 • skyll straks med rennende lunkent vann 
 • kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling 

​Kationiske tensider kan være giftige og kan gi etseskader

Kation tensider kan være giftige og kan gi etseskader. Dette er en stor gruppe forbindelser og det er variasjon i hvor giftige de er. Forbindelser som er brukt i produkter som balsam og tøymyknere er generelt lite farlige å smake på.

I andre produkter som for eksempel industrirengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og alge/soppdrepere (husvask og liknende produkter), benyttes det av og til giftige kationiske tensider. Disse kan også være etsende for hud, slimhinner eller øyne.

Symptomer ved forgiftning med kationiske tensider

​Ved svelging​​

Symptomer som kan oppstå etter inntak varierer med hvilket kationisk tensid som er brukt. Alt fra uskyldige mage og tarmsymptomer til etseskader og alvorlige symptomer fra nervesystemet kan oppstå, avhengig av hvilken forbindelse og mengde som er tilsatt i produktet.

​Ved sprut i ø​​yne​​

Symptomer med søl i øyne variere med hvilket kationisk tensid som er brukt i produktet. Alt fra lett irritasjon til alvorlige etseskader kan forekomme. 

 • rødhet 
 • svie 
 • tåreflod 
 • synsforstyrrelser 

Ved søl på hud​

Symptomer ved søl på hud vil variere med hvilket kationisk tensid som er brukt i produktet. Huden kan få fra ingen symptomer til alvorlige etseskader. 

 • rødhet 
 • svie
 • sår 

​Førstehjelp med kationiske tensider

​​Ved svelging​​

 • hvis barnet ditt har svelget litt tøymykner eller balsam, gi litt drikke og se an situasjonen, men  
 • er det svelget mer enn en liten smak, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, 22 59 13 00 (døgnåpen). 

Ved svelging av andre kation tensider er det fare for forgiftning og etseskade 

 • drikk 1 glass med vann 
 • ikke prøv å kaste opp 
 • kontakt lege eller ring Giftinformasjonen, 22 59 13 00 umiddelbart for råd om videre oppfølging
 • ved alvorlige symptomer, ring 113 (nødtelefon) 

​Ved sprut i øynene​​

 • fjern eventuelle kontaktlinser forsiktig  
 • skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle 
 • fortsett skylling uten opphold i 30 minutter, eller kontakt Giftinformasjonen for å få anbefaling om skylletid 
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om lege bør oppsøkes eller ikke 

​​Ved søl på hud​​​

 • vask huden godt med mild såpe til hud  
 • skyll straks med lunkent rennende vann i 15- 30 minutter 
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om skylletid, og om når det kan være nødvendig å ta kontakt med lege 

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 24. november 2020