Feildosering av legemidler

Feil ved administrering av legemidler skjer ofte. Det kan være lett å ta feil dose eller forveksle ulike legemidler. Barn kan få i seg legemiddel ved uhell. Feildosering av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler kan gi forgiftning.

Illustrasjonsbilde av kapsler og tabletter

​​Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 hvis noen har fått i seg feil eller for mye legemiddel. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Feildosering og forveksling kan føre til forgiftning

Giftinformasjonen får mange spørsmål om feildosering av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Det er fort gjort å ta en dobbel dose eller forveksle ulike legemidler. Feildoseringer med ukesdosett kan også skje, og noen ganger kan man ta en annen persons medisin ved et uhell.

Giftinformasjonen har også erfaring med at smertetilstander, som kraftig tannverk, kan føre til ukritisk bruk av smertestillende medisiner. I slike tilfeller kan forgiftninger skje dersom anbefalt dosering overskrides.

Feildoseringer hos barn

Feildoseringer hos barn skjer ofte ved forveksling av ulike legemiddelstyrker, forveksling av forskjellige legemidler eller at det gis feil dose. Spesielt ved dosering av flytende medisiner er det lett å gjøre feil. Hvis barn får legemidler som er beregnet til voksne, eller det blir gitt mer enn anbefalt dosering, kan det føre til forgiftninger.

Når er det fare for forgiftning ved feildosering av legemidler?

Flere faktorer har betydning for forgiftningsfaren ved feildosering av legemidler.

 • Type legemiddel, mengde og hvilken dose man står på til vanlig er noen av faktorene som er av betydning for forgiftningsfaren.
 • Kroppsvekt og helsetilstand vil også kunne spille inn.
 • Enkelte legemidler kan gi forgiftninger ved mindre feildoseringer, mens andre legemidler er mindre farlige.

Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom det er gitt feil eller for stor dose legemiddel.

Mindre forsiktig med reseptfrie legemidler?

Riktig oppbevaring og bruk er like viktig for reseptfrie som for reseptbelagte legemidler. Det virker som om mange er mindre forsiktige med reseptfrie legemidler sammenlignet med legemidler som er reseptbelagte. Dette er uheldig fordi reseptfrie legemidler også kan gi forgiftninger.

Unngå forgiftninger, følg rådene!

 • Les nøye på flasken/pakningen/pakningsvedlegget.
 • Ta legemidlet nøyaktig slik legen har foreskrevet.
 • Følg anbefalt dosering på pakken/pakningsvedlegget for reseptfrie legemidler.
 • Ikke ta eller gi legemidler i mørket.
 • Bruk riktig doseringsutstyr som sprøyte, målebeger eller måleskje til flytende legemidler.
 • Vær oppmerksom på at legemidler kan ha ulike salgsnavn, men inneholde samme virkestoff. Pass på at du ikke tar mer enn anbefalte doser av virkestoffet.
 • Ulike hjelpemidler som dosetter eller pilleesker kan bidra til å unngå feildosering av legemidler.
 • Oppbevar legemidler utilgjengelig for barn. Vesker, toalettmapper, nattbordskuffer eller lignende er ikke egnede oppbevaringssteder for legemidler.

Døgnåpen vakttelefon

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd ved uhell med legemidler. Vi vurderer hva som er farlig mengde, forteller deg hvilke symptomer som kan oppstå og hvilken behandling som eventuelt er nødvendig. Vår vakttelefon er åpen hele døgnet.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 2. april 2020