Legemiddelforgiftninger

Får du i deg for mye av et legemiddel eller kosttilskudd, kan du bli forgiftet. ​

Illustrasjonsbilde av legemidler

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring: 113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Legemiddelforgiftninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 3. mars 2020 [henta fredag 1. mars 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/