Urtemedisiner og helsekost

Giftinformasjonen får mange spørsmål om kosttilskudd og helsekostpreparater, særlig urtemedisiner. Det kan være barn som ved et uhell har fått i seg urtebaserte kosttilskudd eller at man har fått bivirkninger som settes i forbindelse med bruk av kosttilskudd.

Illustrasjonsbilde av morter, plante og piller

I enkelte tilfeller dreier henvendelsene seg om overdoser av urtebaserte kosttilskudd grunnet misbruk eller i hensikt av å skade seg selv. Det kan være vanskelig for Giftinformasjonen å vurdere risikoen for akutt forgiftning ved inntak av kosttilskudd.

Vanskelig å gi gode behandlingsråd

​Det er vanskelig å vurdere risikoen for akutt forgiftning ved inntak av kosttilskudd. Dette skyldes blant annet at:

  • Urtebaserte kosttilskudd kan være sammensatt av mange forskjellige urter (kan inneholde opptil 20 forskjellige planter eller urteekstrakter)
  • Hver enkelt plante kan inneholde opp mot 1000 forskjellige substanser
  • Innholdsfortegnelsen kan være mangelfull og/eller inneholde direkte feil

Kan man stole på innholdsfortegnelsen?

​Kosttilskudd blir ikke forhåndskontrollert og godkjent slik som legemidler. De som selger kosttilskuddet er selv ansvarlig for at produktet ikke inneholder giftige stoffer.

Det finnes mange eksempler på at kosttilskudd har blitt tilsatt legemidler ulovlig for å gi økt effekt uten at det er angitt på pakningen. Kosttilskudd kan også være forurenset eller tilsatt tungmetaller med vilje. I enkelte tilfeller har planter blitt forvekslet eller byttet ut i produktet.

Dette gjør at vi ikke kan stole fullstendig på innholdsfortegnelsen til et produkt i samme grad som ved inntak av legemidler. Spesielt gjelder dette kosttilskudd som er kjøpt i utlandet eller av useriøse aktører på internett, samt produkter som lover rask og kraftig effekt.

Naturlig er ikke det samme som ufarlig

​Mange blir overrasket når de får høre at urtepreparater kan gi forgiftninger på samme måte som legemidler. Mange giftige stoffer forekommer naturlig i naturen. Det at urter er naturlig betyr ikke nødvendigvis at det er helt ufarlig. På grunn av forgiftningsfaren er det viktig at kosttilskudd blir oppbevart forsvarlig på samme måte som legemidler, slik at ikke barn får i seg produktene ved uhell.

Giftinformasjonens råd til forbrukeren

  • ​Vis sunn skepsis ved kjøp av kosttilskudd
  • Vær spesielt kritisk til utenlandske produkter, useriøse aktører på internett og produkter som lover rask og kraftig effekt
  • Kosttilskudd bør oppbevares utilgjengelig for barn
  • Følg angitt dosering

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Urtemedisiner og helsekost. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 25. august 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/urtemedisiner-og-helsekost/

Sist oppdatert onsdag 25. august 2021