Urtemedisiner og helsekost

Giftinformasjonen får mange spørsmål om kosttilskudd og helsekostpreparater, særlig urtemedisiner. Barn kan ved et uhell ha fått i seg urtebaserte kosttilskudd beregnet for voksne. Personer kan også ha fått bivirkninger av kosttilskudd både i anbefalte og høyere doser.

Illustrasjonsbilde av morter, plante og piller

I enkelte tilfeller dreier henvendelsene seg om overdoser av urtebaserte kosttilskudd grunnet misbruk eller i hensikt av å skade seg selv. Det kan være vanskelig for Giftinformasjonen å vurdere risikoen for akutt forgiftning ved inntak av kosttilskudd, spesielt når innholdet og mengdene angitt er uklare.

Vanskelig å gi gode behandlingsråd

​Det er vanskelig å vurdere risikoen for akutt forgiftning ved inntak av kosttilskudd. Dette skyldes blant annet at:

  • Urtebaserte kosttilskudd kan være sammensatt av mange forskjellige urter (kan inneholde opptil 20 forskjellige planter eller urteekstrakter)
  • Hver enkelt plante kan inneholde opp mot 1000 forskjellige substanser
  • Innholdsfortegnelsen kan være mangelfull og/eller inneholde direkte feil

Kan vi stole på innholdsfortegnelsen?

​Kosttilskudd blir ikke forhåndskontrollert og godkjent slik som legemidler. Firmaet som markedsfører kosttilskuddet er ansvarlig for at produktet ikke inneholder giftige eller ulovlige stoffer.

Det finnes mange eksempler på at kosttilskudd har blitt tilsatt legemidler ulovlig for å gi økt effekt, uten at dette er angitt på pakningen. Kosttilskudd kan også være forurenset og urent. For eksempel er det vist at enkelte kosttilskudd har inneholdt helseskadelige tungmetaller. I enkelte tilfeller har planter blitt forvekslet eller byttet ut i produktet.

Sammen gjør dette at Giftinformasjonen ikke alltid kan stole fullstendig på innholdsfortegnelsen til et produkt i samme grad som ved inntak av legemidler. Spesielt gjelder dette kosttilskudd som er kjøpt i utlandet eller av useriøse aktører på internett, samt produkter som lover rask og kraftig effekt.

Naturlig er ikke det samme som ufarlig

Mange blir overrasket når de får høre at urtepreparater kan gi forgiftninger på samme måte som legemidler. Mange giftige stoffer forekommer naturlig i naturen. Det at urter er naturlig, betyr ikke nødvendigvis at de er ufarlige. På grunn av forgiftningsfaren er det viktig at kosttilskudd blir oppbevart forsvarlig på samme måte som legemidler, slik at barn ikke får i seg produktene ved uhell.

Giftinformasjonens råd til forbrukeren

  • ​Vis sunn skepsis ved kjøp av kosttilskudd
  • Vær spesielt kritisk til utenlandske produkter, useriøse aktører på internett og produkter som lover rask og kraftig effekt
  • Kosttilskudd bør oppbevares utilgjengelig for barn
  • Følg angitt dosering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Urtemedisiner og helsekost. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 25. juni 2024 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/urtemedisiner-og-helsekost/

Sist oppdatert tirsdag 25. juni 2024