Bakepulver

Bakepulver i rein form er lite farleg å smake på. Inntak av større mengder med pulver kan likevel føre til ei forgifting.

Bakepulver på en skje

Å smake på litt bakepulver er ikkje farleg. Gi gjerne litt drikke etter slike uhell.

Illustrasjon: Mostphotos.com

Bakepulver består av natriumhydrogenkarbonat, sure sambindingar og stivelse.

Symptom ved uhell med bakepulver

Inntak

For eit barn er inntak av inntil 1 teskei bakepulver ufarleg.

Større mengder bakepulver kan gi:

  • Kvalme, oppkast og generell slappheit.
  • Svært store inntak kan gi alvorleg forgifting, dette skjer sjeldan.

Auge

  • Forbigåande svie, rennande auge og ubehag

Innanding

  • Hoste, luftvegsplager

Førstehjelp ved uhell med bakepulver

Inntak

  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00) dersom eit barn har fått i seg meir enn 1 teskei.

Auge

  • Skyl med vatn i 5-10 minutt. Kontakt lege dersom symptoma varer ved.

Innanding

  • Kontakt lege dersom symptoma frå luftvegane varar ved, utover lett irritasjonshoste.