Bakepulver

Bakepulver i ren form er lite farlig å smake på. Inntak av større mengder med pulver kan imidlertid føre til en forgiftning.

Bakepulver på en skje

Illustrasjon: Mostphotos.com

Bakepulver består av natriumhydrogenkarbonat, sure forbindelser og stivelse. For et barn er inntak av inntil 1 teskje bakepulver ufarlig. Større mengder kan gi kvalme, oppkast og generell slapphet. Svært store inntak kan gi alvorlig forgiftning, dette forekommer sjelden. Innånding kan gi irritasjon i luftveiene.

Førstehjelp ved uhell med bakepulver

Inntak:

  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis et barn har fått i seg mer enn 1 teskje.

Øye:

  • Skyll med vann i 5-10 minutter. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Innånding:

  • Ved vedvarende symptomer fra luftveiene utover lett irritasjonshoste, kontakt lege.