Gløgg

Tillaging av gløgg i kokekar av kopar kan føre til mild koparforgifting.

Bilde av gløgg i glasskopp med kanel

Gløgg kan føre til forgifting dersom du bruker feil kokekar.

Årsak til koparforgiftinga

Gløgg er ein sur drikk (låg pH-verdi). Dersom du varmar opp gløgg i kokekar som er samansett av kopar eller kjelar med koparbelegg på innsida (typisk vatnkjele som ikkje er vaska jamleg), vil gløggen løyse opp koparen som så blir frigjort til drikken/gløggen.

Det same vil òg skje dersom andre sure næringsmiddel blir oppvarma på same måte.

Symptom ved koparforgiftinga

  • Kopar verkar irriterande på slimhinna i mage/tarm og kan gi kvalme, oppkast og diaré.
  • Symptoma kjem ofte raskt, allereie​ ti minutt etter inntak.
  • Sjølv små mengder kopar kan gi symptom. ​

Førstehjelp ved koparforgiftinga

  • ​Behandlinga er som ved ein vanleg omgangssjuke. Det viktigaste er å få i seg nok væske (drikke godt).
  • Kontakt lege dersom symptoma blir kraftige eller langvarige.

Kokeutstyr som bør unngåast

  • ​Koparkjelar som er samansette av kopar.
  • «Vatnkjelar»: Kjelar som blir brukte til koking av vatn, og som ikkje blir vaska jamleg. Desse vil etter kvart få eit koparbelegg på innsida på grunn av førekomst av kopar i drikkevatnet.
  • Vatnkokarar: Varmeelementa og spiralane inne i kokaren kan vere laga av kopar, i tillegg til at det kan avsetjast koparbelegg.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 26. mai 2021

Fant du det du lette etter?