Gløgg

Tillaging av gløgg i kokekar av kopar kan føre til mild koparforgifting.

Bilde av gløgg i glasskopp med kanel

Gløgg kan føre til forgifting dersom du bruker feil kokekar.

Årsak til koparforgiftinga

Gløgg er ein sur drikk (låg pH-verdi). Dersom du varmar opp gløgg i kokekar som er samansett av kopar eller kjelar med koparbelegg på innsida (typisk vatnkjele som ikkje er vaska jamleg), vil gløggen løyse opp koparen som så blir frigjort til drikken/gløggen.

Det same vil òg skje dersom andre sure næringsmiddel blir oppvarma på same måte.

Symptom ved koparforgiftinga

  • Kopar verkar irriterande på slimhinna i mage/tarm og kan gi kvalme, oppkast og diaré.
  • Symptoma kjem ofte raskt, allereie​ ti minutt etter inntak.
  • Sjølv små mengder kopar kan gi symptom. ​

Førstehjelp ved koparforgiftinga

  • ​Behandlinga er som ved ein vanleg omgangssjuke. Det viktigaste er å få i seg nok væske (drikke godt).
  • Kontakt lege dersom symptoma blir kraftige eller langvarige.

Kokeutstyr som bør unngåast

  • ​Koparkjelar som er samansette av kopar.
  • «Vatnkjelar»: Kjelar som blir brukte til koking av vatn, og som ikkje blir vaska jamleg. Desse vil etter kvart få eit koparbelegg på innsida på grunn av førekomst av kopar i drikkevatnet.
  • Vatnkokarar: Varmeelementa og spiralane inne i kokaren kan vere laga av kopar, i tillegg til at det kan avsetjast koparbelegg.

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Gløgg. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. mai 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/glogg/

Sist oppdatert onsdag 26. mai 2021