Alocasia-arter har irriterende plantesaft

Alocasia-arter inneholder irriterende plantesaft, og kan gi forbigående symptomer fra munn og mage-tarm systemet.

Bladplanter med store, skjoldformede blad.

Symptomer ved forgiftning med alocasia-planter

Dersom barnet ditt har smakt på en alocasia-plante, kan følgende symptomer oppstå:

  • Vondt i magen
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med alocasia

  • Fjern eventuelle planterester
  • Gi litt drikke
  • Ved inntak av større mengder alocasia kan du kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering

Beskrivelse av Alocasia-arter

​​Alocasia-arter er stueplanter, som for eksempel Alocasia sanderiana. Dette er bladplanter med store, skjoldformede blad. Blomsterstanden består av et hylster og en kolbe.