Alocasia-arter har irriterende plantesaft

Alocasia-arter inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har smakt på en alocasia-plante.

Bladplanter med store, skjoldformede blad.

Symptomer ved forgiftning med alocasia-planter

Dersom barnet ditt har smakt på en alocasia-plante, kan følgende symptomer oppstå:

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast
  • diaré

Førstehjelp ved forgiftning med alocasia

  • Fjern eventuelle planterester.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder av en alocasia-plante.

Beskrivelse av Alocasia-arter

​​Alocasia-arter er stueplanter, som for eksempel Alocasia sanderiana. Dette er bladplanter med store, skjoldformede blad. Blomsterstanden består av et hylster og en kolbe.