Alocasia-arter

Alocasia-arter inneholder irriterende plantesaft, og kan gi forbigående symptomer fra munn og mage-tarm systemet.

Bladplanter med store, skjoldformede blad.

Symptomer ved forgiftning med alocasia-arter

Dersom barnet ditt har smakt på en alocasia-plante, kan følgende symptomer oppstå:

  • Brennende følelse på leppe og tunge
  • Sikling
  • Vondt i magen
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med alocasia-arter

  • Fjern eventuelle planterester
  • Gi litt drikke
  • Kalde produkter kan virke lindrende; isbiter, iskrem, yoghurt og lignende
  • Ved kraftige eller langvarige symptomer kan du kontakte Giftinformasjonen for vurdering

Beskrivelse av alocasia-arter

​​Alocasia-arter er stueplanter, som for eksempel Alocasia sanderiana. Dette er bladplanter med store, skjoldformede blad. Blomsterstanden består av et hylster og en kolbe.

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Alocasia-arter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 14. august 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/alocasia/

Sist oppdatert måndag 14. august 2023