Asal er lite farlig

Asal er også kjend som Sorbus intermedia. Bærene til asal er lite giftige og du får derfor ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Svensk asal, røde bær i klaser på et tre

​Svensk asal (Sorbus) er lite giftig

​​​Dersom det er smakt på bær eller plantedeler frå asal, kan du sjå an dette heime. Ved store mengder inntatt eller meir enn lette symptom, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 22. september 2021